Коледна елха (Koledna elha) (अंग्रेज़ी में अनुवाद)

Advertisements

Коледна елха (Koledna elha)

Коледна елха, обляна в светлина
Колко ли неща знае, но не казва тя?
В клоните се крие душата на дете,
С чисто озарено, в очакване лице.
 
Да бъдем заедно, заедно,
Братя и сестри, майки и бащи,
Както преди, както винаги преди по Коледа.
Да бъдем заедно
Дядовци и баби, стари и млади,
Както преди и завинаги по Коледа.
 
Братя и сестри, приятели добри,
вятърът отвя далече по света.
Лоши или добри, но заедно в мечтите си,
щом имате сърце, подайте си ръце.
 
Злото забравете и грешките простете.
В този светъл ден, аз искам да си с мен.
Истина една, чака те в нощта,
по Коледа в дома стои една елха.
 
ritvankritvank द्वारा बुध, 11/12/2019 - 11:20 को जमा किया गया
अंग्रेज़ी में अनुवादअंग्रेज़ी
Align paragraphs
A A

A Christmas Tree

A Christmas tree, bathed in light
How many things it knows, but hides?
The branches nestle a soul of a child
with a pure, radiant, anticipating face
 
Let's be together, together
Brothers and sisters, mothers and fathers
As before, as always before, at Christmas
Let's be together
Grandparents, old and young
As before and forevermore at Christmas
 
Brothers, sisters and good friends
The wind blew them far away round the world
Good or bad, but together in our dreams
If you have a heart, lend a hand
 
Forget the wrong and forgive the mistakes
I want you to be with me on this bright day
One truth awaits you in the night - at home,
there is a Christmas tree at Christmas time
 
Не му мислѝ, "Благодаря" цъкнѝ ;))
--------------------------------------------------
Copyright ©Merito


MeritoMerito द्वारा शनि, 14/12/2019 - 08:32 को जमा किया गया
ritvankritvank के अनुरोध के जवाब में जोड़ा गया
"Коледна елха ..." के अन्य अनुवाद
अंग्रेज़ी Merito
कमेन्ट