אינתה דאיימן (Inta Daiman) (लिप्यंतरण)

Advertisements
लिप्यंतरण
A A

Enta Daiman

संस्करण: #1#2
Bein kal hachipushim shelanu
Atah tamid atah tamid atah
Domim shonim anach'nu lap'amim beneinu
Atah tamid atah tamid atah
K'mo maim bamid'bar
Rak atah li shar
Milim al hamachar
Ani kim'at k'var lo ani
B'em'tza lai'lah kar
Atah chozer v'shar
Ani k'var lo ani
 
Enta Daiman Omri
Enta Daiman Omri
Enta Daiman Omri
Ani lo labad
 
Basof kal had'rakhim shelanu
Atah tamid atah tamid atah
Hol'khim choz'riym anach'nu k'mo g'shamim eleinu
Atah tamid atah tamid atah
V'gam im m'uchar
Atah adain shar
K'mo yeled m'ushׁar
Ani kim'at k'var lo ani
Vkhsh halov nish'bar
Atah chozer v'shar
Ani k'var lo ani
 
Enta Daiman Omri...
 
S'tikoteikha chitzim hachod'rim bi p'nimah
Miloteikha p'rachim ham'kashׁ'tim chayei
Enta daimen oti b'kolekh' mar'gia
Shar lai
 
Enta Daiman Omri...
 
wuhuahua089wuhuahua089 द्वारा सोम, 01/06/2015 - 03:38 को जमा किया गया

אינתה דאיימן (Inta Daiman)

"אינתה דאיימן (Inta ..." के अन्य अनुवाद
लिप्यंतरण wuhuahua089
Collections with "אינתה דאיימן (Inta ..."
कमेन्ट