האור בנשמתי (Haor Baneshama) (लिप्यंतरण)

Advertisements
लिप्यंतरण
A A

Haor vn'shamahti

Shamayim v'eretz v'khal asher bahem om'diym lfnay
Nasham'tiy mit'rageshet mehapele hanisho'gav
Aniy m'viynah shehem nvrv al y'dey koachadiyr
Shehu malakh' haolam lvkiy yvtzrni
 
Elokay r'tzoniy l'hit'karev elayikh' b'khal kochiy
Elokay hr na orekh' hael'yon batukiy
Elokay zkhny na l'har'giysh et orekh'
vn'shamahti vn'shamahti
 
Melekh' haolam torat 'emet bahar siyniy lanu natata
Torah zo shomeret aliynu al'fey shaniym
Melekh' haolam b'har siyniy otanu kidash'ta
K'dushׁat'kha zo m'laueh otanu al'fey shaniym
 
Elokay r'tzoniy l'hit'karev elayikh' b'khal kochiy
Elokay r'tzoniy l'hit'chaber elayikh' b'khal libiy
Elokay hr na orekh' hael'yon batukiy
Elokay zkhny na l'har'giysh et orekh'
vn'shamahti vn'shamahti
 
wuhuahua089wuhuahua089 द्वारा सोम, 23/02/2015 - 10:52 को जमा किया गया

האור בנשמתי (Haor Baneshama)

"האור בנשמתי (Haor ..." के अन्य अनुवाद
लिप्यंतरण wuhuahua089
Collections with "האור בנשמתי (Haor ..."
कमेन्ट