السلام عليكم (Salam Alaikum) (इतावली में अनुवाद)

Advertisements

السلام عليكم (Salam Alaikum)

السلام عليكم عليكم السلام
 
حرمنا ما لديكم من قبل الف عام
 
في قصركم سهرتم
 
في كهفنا ننام
 
في نوركم عميتم
 
ابصرنا في الظلام
 
في العمران شاقيتم
 
و هنئنا في الحطام
 
في البرمجة قطعتم
 
و جمعنا الكلام
 
رسالتي إليكم
 
أن نعيشوا في سلام
 
السلام عليكم عليكم السلام
 
حرمنا ما لديكم من قبل الف عام
 
derya_ygmrcderya_ygmrc द्वारा शनि, 21/01/2017 - 06:40 को जमा किया गया
आख़िरी बार शुक्र, 23/08/2019 - 05:19 को EnjovherEnjovher द्वारा संपादित
इतावली में अनुवादइतावली (singable)
Align paragraphs
A A

Che la pace sia con te

La pace sia con te Ti abbiamo privato dei tuoi mille anni fa Nel tuo palazzo sei rimasto sveglio Nella nostra grotta dormiamo Alla tua luce, sei cieco Abbiamo visto al buio Nell'urbanizzazione è difficile Ci siamo congratulati con noi per il relitto Nella programmazione hai tagliato E abbiamo raccolto discorsi La mia lettera per te Vivere in pace La pace sia con te Ti abbiamo privato dei tuoi mille anni fa
 
Yassine FarisYassine Faris द्वारा शुक्र, 25/10/2019 - 16:05 को जमा किया गया
लेखक के कमेन्ट:

Sei un grande

अनुवाद-स्रोत:
https://lyricstranslate.com/hi/Saad
"السلام عليكم (Salam ..." के अन्य अनुवाद
इतावली SYassine Faris
कृपया "السلام عليكم (Salam ..." का अनुवाद करने में सहायता करें
कमेन्ट