اننى منيح Inni Mnih (इतावली में अनुवाद)

Advertisements

اننى منيح Inni Mnih

قوم نحرق هالمدينة و نعمر واحدة أشرف
قوم ننسى هالزمان و نحلم زمن ألطف
مازالك بلا شىء ما فيك تخسر شىء
و أنا مليت من عشرة نفسى
 
كان بدى غير العالم مش عارف كيف العالم غيرنى
كان بدى احمل السماء وهلأ أنجق حامل نفسى
قول اننى منيح
قوا اننى منيح
 
Vimto12Vimto12 द्वारा मंगल, 20/11/2012 - 19:50 को जमा किया गया
आख़िरी बार शुक्र, 29/07/2016 - 09:05 को hankeathankeat द्वारा संपादित
इतावली में अनुवादइतावली
Align paragraphs
A A

Perdimi

Fammi bruciare questa città e costruirne una più onorevole
Dimentichiamo questo tempo e il sogno di un tempo più clemente
Dal momento che nulla si possiede, nulla hai da perdere
E mi sono stufato della mia solitudine
 
Volevo cambiare il mondo ma non so come il mondo mi ha cambiato
Ho voluto portare il cielo sulle spalle, ora ho problemi a trasportare me stesso
Dimmi che sto bene,
Dimmi che sto bene.
 
stefano maggistefano maggi द्वारा शुक्र, 07/11/2014 - 21:33 को जमा किया गया
कमेन्ट