Dallik Malak (ضلّك ملاك) (टोंगन में अनुवाद)

Advertisements
टोंगन में अनुवादटोंगन
A A

Nofo Pe Ha 'Angelo

Ko hoku ta'ahine fonua, ko hoku 'ofeina, ko ho'o malimali mei ho'o angama
Neu fanongo ki ho'o mata 'oku hiva ia ha fasi meiate au
Na'e tala 'eku loto ke tauhi au pea 'oku 'ilifia 'eku laumalie 'o ene ngalo ke manatu'i au pea 'e kapau 'oku ui au 'e he mamani 'o taki au 'e he 'Otua pea malimali koe
He 'oku fakaha 'atu ho'o ulu matalai'akau ki naua katoa.
Ko koe ko e toa, ko ia 'oku tala'ofa 'atu ki mamani ke ke fakafoki
Ka na'e fakatupu 'a naua ha lotu 'iate au 'o faikovi ki ai 'o fakahoko 'eku 'aho ki po.
'Oku kei 'ilo pe ho'o 'Otua 'a e loto pea 'oku ou mo'ua kiate koe 'e kapau 'oku malimali 'a koe.
'Oku ou fuakava ki ho'o mo'ui ke 'oua ngalo 'a e maama 'o e kolo mo e to'afa.
Ko hoku ta'ahine fonua, ko hoku 'ofeina, ko ho'o malimali mei ho'o angama
Neu fanongo ki ho'o mata 'oku hiva ia ha fasi meiate au
Na'e tala 'eku loto ke tauhi au pea 'oku 'ilifia 'eku laumalie 'o ene ngalo ke manatu'i au pea 'e kapau 'oku ui au 'e he mamani 'o taki au 'e he 'Otua pea malimali koe
He 'oku fakaha 'atu ho'o ulu matalai'akau ki naua katoa.
Mo ho'o ulu loloa pea sio 'a naua 'a e pule maau
'Io, ko e lea faka'ala'alapia ia kuo faingofua ke 'ilo 'o ngaue 'aki ia 'a e le'o
Tafe 'o liaki 'eku toto 'o kona ia pea 'oku ou mo'ua 'iate koe
Ta'ofi 'a e lea ke ne 'oua fo'aki 'o 'ave koe ke ke 'oua manatu'i
Ko e ongo ke nofo pe ha 'angelo, nofo pe ha 'angelo
Pea ko e ongo 'oku hoko 'atu kia au mo 'eku hoa 'a e lakanga
Ha ongo pe ka koe ia ko e 'angelo, nofo pe ha 'angelo.
 
"Work hard in silence, let your success be your noise!"
SilentRebel83SilentRebel83 द्वारा गुरु, 04/07/2013 - 02:52 को जमा किया गया
Vimto12Vimto12 के अनुरोध के जवाब में जोड़ा गया
लेखक के कमेन्ट:

Translated from the English by jamestiki. Thank you to Vimto12 for requesting. Enjoy!

अरबीअरबी

Dallik Malak (ضلّك ملاك)

"Dallik Malak (ضلّك ..." के अन्य अनुवाद
टोंगन SilentRebel83
कमेन्ट
VelsketVelsket    गुरु, 31/05/2018 - 18:23

The source lyrics have been updated. Please review your translation.

Changes: source lyrics were re-formatted to make them more legible.