مرا ببوس (स्पैनिश में अनुवाद)

Advertisements
फारसी

مرا ببوس

مرا ببوس، مرا ببوس
برای آخرین بار
ترا خدانگهدار
که میروم بسوی سرنوشت
بهار ما گذشته
گذشته ها گذشته
منم به جستجوی سرنوشت
 
در میان توفان
هم پیمان با قایقرانها
گذشته از جان باید بگذشت از طوفانها
به نیمه شبها
دارم با یارم پیمانها
که برفروزم آتشها در کوهستانها آه
شب سیه
سفر کنم
ز تیره راه
گذر کنم
نگه کن ای گل من
سرشک غم به دامن
برای من میفکن
 
مرا ببوس، مرا ببوس
برای آخرین بار
ترا خدانگهدار
که میروم بسوی سرنوشت
بهار ما گذشته
گذشته ها گذشته
منم به جستجوی سرنوشت
 
دختر زیبا امشب بر تو مهمانم
درپیش تو میمانم تا لب بگذاری بر لب من
دختر زیبا از برق نگاه تو
اشک بی گناه تو
روشن سازد یک امشب من
مرا ببوس، مرا ببوس
برای آخرین بار
ترا خدانگهدار
که میروم بسوی سرنوشت
بهار ما گذشته
گذشته ها گذشته
منم به جستجوی سرنوشت
 
PersianCat द्वारा मंगल, 27/11/2012 - 12:56 को जमा किया गया
जमा करने वाले के कमेंट:

در سال ١٣٣۶ « دکتر حیدر رقابی » که از اعضای جبهه ملی یاران مصدق بود محکوم به تبعید و جلای وطن شد. دکتر رقابی شبی پیش «مجید وفادار» که از مهمترین سولیست های ویولون و از بهترین آهنگسازان این سالها است , می رود تا بر روی ترانه ای که برای خداحافظی با دخترش سروده است , مجید وفادار آهنگی بسازد.

وفادار و رقابی چند ساعتی با هم صحبت می کنند و در نیمه های آن شب ترانه مرا ببوس خلق می شود. در رادیو پرویز یاحقی ویولون آن را می زند و انوشیروان روحانی پیانو را. اما مشکل یافتن خواننده ای است که صدایش به اجرای ترانه روح دهد. سرانجام « حسن گلنراقی» که تاکنون ترانه ای رسمی را نخوانده است انتخاب می شود و این ترانه اولین و آخرین ترانه او می شود , چرا که اجرای ترانه مصادف با اعدام سرهنگ سیامک و دیگر افسران توده ای در سال ١٣٣٧ می شود و ترانه مدتی ممنوع و ساواک تازه تاسیس مشکلاتی را برای هنرمندان بوجود می آورد. ترانه می ماند و در طول نیم قرن هم چنان گل می دهد در شوره زاری که دیگر جز خاشاکی از آن نمی روید.

Align paragraphs
स्पैनिश में अनुवाद

Bésame

Besame, besame
por la ultima vez
eres un buen amigo
voy al destino
nuestra primavera ya paso
el pasado ya paso
estoy en busca del destino
 
Al otro lado de la tormenta
aliados con barcos
desesperado debe cruzar entre las tormentas
a la medianoche
tengo promesas con mi amigo
estoy incendiado el fuego en las montanas
noche negra
estoy viajando
desde el camino oscuro
estoy cruzando
mira, oh, mi flor
lagrimas tristez
no llores por mi
 
Besame, besame
por la ultima vez
eres un buen amigo
voy al destino
nuestra primavera ya paso
el pasado ya paso
estoy en busca del destino
 
Chica hermosa, soy tu invitado esta noche
me quedo contigo
hasta que pongas tus labios en los mios
chica hermosa, desde la luz de tu mirada
tus lagrimas inocentes
brilla mi noche
besame, besame
por la ultima vez
eres un buen amigo
voy al destino
nuestra primavera ya paso
el pasado ya paso
estoy en busca del destino
 
Monika_Thalía द्वारा गुरु, 07/06/2018 - 23:42 को जमा किया गया
N.F. के अनुरोध के जवाब में जोड़ा गया
"مرا ببوس" के अन्य अनुवाद
स्पैनिशMonika_Thalía
कृपया "مرا ببوس" का अनुवाद करने में सहायता करें
See also
कमेन्ट