یک قدم پیش یک قدم | Tu Be Neqab (Naqhab) (रूसी में अनुवाद)

Advertisements

یک قدم پیش یک قدم | Tu Be Neqab (Naqhab)

شب چون شهاب ميشوی، روز آفتاب ميشوی
گاهی چو آب زندگی، گاهی سراب میشوی
شب چون شهاب ميشوی، روز آفتاب ميشوی
گاهی چو آب زندگی، گاهی سراب میشوی
 
من به دنبال تو روان، تو خرام دامن کشان
چشمان مست و ناز خود، مینمایی ز من نهاد
چوش شباب میشوی، دریا شراب میشوی
آخر به کار عاشقی، تو بی نقاب میشوی
شب چون شهاب ميشوی
 
در باغ دل بشانمت، در شهری جان گردانمت
من از تپش های دلت، میخوانمت میدانمت
رویای ناب میشوی، اشک گلاب میشوی
شب چون شهاب ميشوی
 
دیده ام انتظار تو، دل و جان بی قرار تو
گرمی لحظه های من، بشگفته در کنار تو
پاکی آب میشوی، تعبیر خواب میشوی
 
شب چون شهاب ميشوی، روز آفتاب ميشوی
گاهی چو آب زندگی، گاهی سراب میشوی
من به دنبال تو روان، تو خرام دامن کشان
چشمان مست و ناز خود، مینمایی ز من نهاد
چوش شباب میشوی، دریا شراب میشوی
آخر به کار عاشقی، تو بی نقاب میشوی
شب چون شهاب ميشوی
شب چون شهاب ميشوی
شب چون شهاب ميشوی
 
FloppylouFloppylou द्वारा सोम, 22/04/2019 - 15:35 को जमा किया गया
रूसी में अनुवादरूसी
Align paragraphs
A A

Naqab (Маска)

Ночью ты как свет звезды1
Днём солнцем становишься ты
Иногда как вода жизни
Иногда миражом становишься ты
(х2)
 
Я иду вслед за тобой
Нежно2 тянешь подолом за собой
Глазами томными озорными
Смотришь на меня порой
Бурлением молодости станешь ты
Рекой вина станешь ты
В конце из-за шалости любви
Без маски останешься ты
Ночью ты как свет звезды
 
В саду сердца моего посажу тебя
По городу души моей проведу тебя
По биениям сердца твоего
Тебя я читаю, тебя я знаю
Чистой мечтой станешь ты
Слезою роз станешь ты
Ночью ты как свет звезды
 
Вижу в ожидании ты
Сердцем и душой неспокойна ты
Тёплые мгновения мои
Расцвели когда ты вблизи
Чистотой воды станешь ты
Толкованием сна станешь ты
 
  • 1. shahab – гора с белоснежными вершинами; падающая звезда; проявление светлого в темном
  • 2. khiromon – величаво (словно пава). В персидской поэзии «кабке хиромон» - грациозная куропатка.
SultonnazarSultonnazar द्वारा रवि, 07/07/2019 - 13:40 को जमा किया गया
"یک قدم پیش یک قدم | ..." के अन्य अनुवाद
रूसी Sultonnazar
कमेन्ट