The Truth Untold (전하지 못한 진심) (लिप्यंतरण)

Advertisements
लिप्यंतरण
A A

Чонаджи моттан джинщим

संस्करण: #1#2#3
Орыуми кадыкхе
Пионын и гадэн
Кащитусони
И морэсонэ нан наль мэоссо
 
Нои ирымын муончжи
Кальгощи икын ханчжи
О кулд ю тэл ми
И чжонвонэ сумодын ноль пуаэссо
 
Энд ай ноу
Ноуи онгин моду да чинчжаран голь
Пурын ккочыль кконын сон
Чжапко щипчжиман
 
Нэ унмёнын голь
Донт смайл он ми
Лайт он ми
Ноеге такасоль су опсыникка
Нэген пуллочжул ирыми опсо
 
Ю ноу дат ай кент
Шоу ю ми
Гив ю ми
Чжорахан мосып боечжуль сун опсо
Тто гамьеныль ссыдо ноль маннаро га
Бат ай стилл уант ю
 
Орыми чонуонэ пин
Норыль дальмын ккоч
Чжуго щиппочжи
Пабо гатын гамьеныл погоссо
 
Бат ай ноу
Енуони кыроль сунын омнын голь
Сумояман ханын голь
Чжунан наникка
 
Нан туроун голь
Чжорахэ
Ам соу эфрейд
Кольгынын нодо наль тто тонаборилька
Тто гамьеныл ссыго ноль маннаро га
 
Халь су иннын гон
Чонуонэ
И сэсанэ
Йеппын нораыль тальмын ккочыль пиун даым
Нига анын наро сумщинын го
Бат ай стилл уант ю
Ай стилл уант ю
 
Оччжомён кыттэ
Чжогымман
Иманкымман
Ёнгиль нэсо ноуи апэ содорамен
Чигым модын гон даллачжонылька
 
Нан ульго иссо
Сарачжин
Муночжин
Хоро намгечжин и морэсоноссо
Пусочжин гамьеныл парабомуёнсо
Энд ай стилл уант ю
 
Бат ай стилл уант ю
Бат ай стилл уант ю
Энд ай стилл уант ю
 
jonsiejonsie द्वारा शुक्र, 18/05/2018 - 11:55 को जमा किया गया
आख़िरी बार बुध, 07/11/2018 - 13:46 को jonsiejonsie द्वारा संपादित
1
Your rating: None औसत: 1 (1 vote)

The Truth Untold (전하지 못한 진심)

कमेन्ट
Vesna7НикаVesna7Ника    शुक्र, 18/05/2018 - 12:49
1

Слишком небрежно и много ошибок

RadixIceRadixIce    सोम, 21/05/2018 - 10:28

Due to merging of the duplicates, the source lyrics might have been updated. Please review your translation.