An American Prayer (बोस्नियाई में अनुवाद)

Advertisements
अंग्रेज़ी

An American Prayer

Do you know the warm progress under the stars?
Do you know we exist?
Have you forgotten the keys to the kingdom?
Have you been born yet, and are you alive?
 
Let's reinvent the gods, all the myths of the ages
Celebrate symbols from deep elder forests
Have you forgotten the lessons of the ancient war?
 
We need great golden copulations
 
The fathers are cackling in trees of the forest
Our mother is dead in the sea
 
Do you know we are being lead to slaughter by placid admirals
And that fat slow generals are getting obscene on young blood?
 
Do you know we are ruled by T.V.?
 
The moon is a dry blood beast
Guerrilla bands are rolling numbers
In the next block of green vine
Amassing for warfare on innocent herdsman who are just dying
 
O' great creator of being, grant us one more hour to perform our art and perfect our lives
 
The moths and atheists are doubly divine and dying
 
We live, we die, and death not ends it
 
Journey we more into the Nightmare
Cling to life our passioned flower
Cling to Cunts & Cocks of despair
 
We got our final vision by clap
Columbus's groin got filled with green death
I touched her thigh and death smiled
 
We have assembled inside this ancient and insane theatre
To propagate our lust for life and flee the swarming wisdom of the streets
 
The barns are stormed
The windows kept
And only one of all the rest to dance and save us with the divine mockery of words
 
Music inflames temperament
 
When the true King's murderers are allowed to roam free
A 1000 Magicians arise in the land
 
Where are the feasts we are promised?
Where is the wine, The new wine, dying on the vine?
 
Beşiktaş'kBeşiktaş'k द्वारा गुरु, 14/06/2018 - 14:53 को जमा किया गया
बोस्नियाई में अनुवादबोस्नियाई
Align paragraphs
A A

AMERIČKA MOLITVA

Da li znaš da progres približava zvijezde
Da li znaš da tako opstajemo
Jesi li zaboravio ključeve kraljevstva
Jesi li bio rođen tada i jesi li još uvijek živò
 
Oslobodimo bogove sve mitove starih vremena
Slavimo simbole iz dubina prastarih šuma
Jesi li zaboravio nauk drevnih ratova
 
Trebaju nam veličantveni zlaćani orgazmi
 
Preci čavrljaju u krošnjama šuma
Naša majka je nestala u moru
 
Da li znaš da smo odvođeni na stratišta mirotvornom akcijom admirala
I svi ti debeli usporeni generali perverzno uživaju u krvi mladića
 
Da li znaš da smo lutke na koncima elektromagnetnih TV talasa
 
Mjesec je zvijer žedna krvi
Gerila se gomila i narasta
U naselju obraslom vinovom lozom
Okupljanje za napad na prostodušnog pastira koji upravo umire
 
O veličanstveni stvaraoče bivstva daj nam uzdarje jednog sata da pokažemo našu umjetnost i usavršimo naše živote
 
Leptiri i ateisti umiru za božansku ljepotu svijeta
 
Živimo umiremo i smrt nije kraj procesa
 
Više je to putovanje u noćnu moru
Dodajemo životu cvijeće strasti
Dodajemo pički pijetla iz očauja
 
Konačno imamo viziju pokrenutu aplauzom
Kolumbove prepone se pune zelenom smrću
Dodirnuh njeno bedro i smrt se nasmješi
 
Okupili smo se u drevnom kazalištu da luckasto pokažemo žudnju za životom i pobjegnemo od gomile sa prostranih ulica
 
Ambari su pogođeni olujom
Prozori su izdržali
I samo jedan preostaje da nas plesom spase
Božanstvenom parodijom riječi
 
Glazba uzburkava krv
 
Kada je istinskim kraljevim ubicama dozvoljena sloboda kretanja
Tisuću magova vaskrsava
 
Gdje su obećane svetkovine
Gdje je vino novo vino umire na čokotu vinove loze
 
Hamid KabadajaHamid Kabadaja द्वारा गुरु, 22/08/2019 - 19:37 को जमा किया गया
"An American Prayer" के अन्य अनुवाद
बोस्नियाई Hamid Kabadaja
Jim Morrison: टॉप 3
कमेन्ट