Amiga mía (फारसी में अनुवाद)

फारसी में अनुवादफारसी
A A

محبوبه من

محبوبه من ، می دانم ، تنها برای او زندگی می کنی
که او هم این را می داند ، اما او تو را نمی بیند
مانند من ، التماس می کنم دهانم زبان بگشاید
که اعتراف کند برایم در میان لیوانهای نوشیدنی
که او رویای شب هایش رسیدن به پوست (ظواهر) توست
و او دیوانه می شود با هر دکمه ای که ...
تو می گشایی ، می اندیشم به دستانش
 
او تو را ندیده لرزیده باشی ، انتظار می کشم برای
حرفی ، اشاره ای (ژست) آغوشی
او تو را نمی بیند مانند من ، افسوس می خورم
با دو چشم کوچک کاملا باز
به تذکر من گوش بده
آه محبوبه من ، من می دانم ، او نیز هم
 
محبوبه من ، نمی دانم چه بگویم
یا برای دیدن شادی تو چه کاری انجام دهم
امیدوارم بتوانم برای رهایی و آزادی درون روحت بدمم
آنچه که او برایت کوتاهی کرده
 
پر کن جیبت را با نبرد هایی که فتح کردی
از خواب ها و خیال های تازه و نو شده
می خواهم قطعه شعری به تو ببخشم
تو فکر می کنی که من خبری به تو می دهم
 
محبوبه من ، امیدوارم روزی به ترانه ام گوش دهی
ناگهان ، می فهمی آنچه را که من هرگز نخواستم
داستانت را بگویم
زیرا می توانست تکان دهنده باشد
 
اما ، متاسفم ، محبوبه من
این نه هوش است ، نه دانش است
این روش من است برای گفتن گفتنی ها
این کارمن نیست ، که زبان من است
 
محبوبه من، شاهزاده خانمی از یک داستان بی انتها
محبوبه من تنها سعی کن که در انتظارم باشی
محبوبه من ، ببین اگر یکی از همین روزها
 
در نهایت سخن گفتن می آموزم
بدون اینکه مجبور باشم زیاد به حاشیه برم
که تمام این داستان برایم مهم است
اما تویی محبوبه من
 
محبوبه من ، می دانم ، تنها برای او زندگی می کنی
که او هم این را می داند ، اما او تو را نمی بیند
مانند من ، التماس می کنم دهانم زبان بگشاید
که اعتراف کند برایم در میان لیوانهای نوشیدنی
که او رویای شب هایش رسیدن به پوست (ظواهر) توست
 
محبوبه من ، نمی دانم چه بگویم
یا برای دیدن شادی تو چه کاری انجام دهم
امیدوارم بتوانم برای رهایی و آزادی درون روحت بدمم
آنچه که او برایت کوتاهی کرده
 
پر کن جیبت را با نبرد هایی که فتح کردی
از خواب ها و خیال های تازه و نو شده
می خواهم قطعه شعری به تو ببخشم
تو فکر می کنی که من خبری به تو می دهم
 
محبوبه من، شاهزاده خانمی ...
 
i.salarii.salari द्वारा रवि, 28/05/2017 - 19:59 को जमा किया गया
स्पैनिशस्पैनिश

Amiga mía

कमेन्ट