Saber Al-Roubai - Athada el Alam (लिप्यंतरण)

लिप्यंतरण

Athada el Alam

wa'ana bayn 'adik .. taht fi makani
wanasiat maeak .. eumri wazamani
walwaqt fat wayaak thawani
qarabini lik .. sabni 'aeish 'ahsasiun bik
btahadaa alealam kuluh wa'iinaa wayak
wabiqawl lildunya bihaliha 'an 'an bihuak
wa'ant habibiun waqalabiun waruhiun maeak
qrbny lik .. sabni 'aeish 'iihsas hwak
'iinaa eashqi lik .. eashq alqamar lilnajmat wallayl walsahr
washuqi lik .. fawq alkhayal .. fawq aihtimal kl albashar
min yawm liqayik .. hulwat alhaya
btahadaa alealam kuluh wa'iinaa wayak
wabiqawl lildunya bihaliha 'an 'an bihuak
wa'ant habibiun waqalabiun waruhiun maeak
qrbny lik .. sabni 'aeish 'iihsas hwak
aitahadaa bayk .. kl alwujud .. wayak 'akun 'aw la 'akun
'iinaa msh haeish min ghyr huak .. 'iinaa qalbi eashiq liljunuwn
min yawm liqayik .. hulwat alhaya
btahadaa alealam kuluh wa'iinaa wayak
wabiqawl lildunya bihaliha 'an 'an bihuak
wa'ant habibiun waqalabiun waruhiun maeak
qrbny lik ........ sabni 'aeish 'iihsas hwak
 
अतिथि द्वारा बुध, 14/03/2018 - 09:55 को जमा किया गया
अरबी

Athada el Alam

कमेन्ट