bad guy (यहूदी में अनुवाद)

Advertisements
यहूदी में अनुवादयहूदी
A A

בחורה רעה

(פסוק 1)
חולצה לבנה הופכת לאדומה, מהאף המדמם שלי
אני ישנה, אתה הולך על קצות האצבעות
אתה מתגנב כאילו שאף אחד לא יודע
אני חושבת שאתה כל כך עבריין
פצעים על שני הברכיים שלי בשבילך
אל תגיד תודה או בבקשה
אני עושה מה שאני רוצה כשאני רוצה
הנשמה שלי כה צינית
 
(פזמון)
אז אתה בחור קשוח
אתה כמו בחור קשוח
אני לא יכולה לקבל מספיק בחור
החזה תמיד כל כך נפוח בחור
אני טיפוס רע
אני הופכת את אמא שלך לטיפוס עצוב
אני הופכת את חברה שלך לטיפוס משוגע
אולי תתפתה להיות הטיפוס של אבא שלך
אני הבחורה הרעה
 
(פוסט פזמון)
אני הבחורה הרעה
 
(פסוק 2)
אני אוהבת את זה כשאתה שולט
גם אם אתה יודע שאתה לא שייך לי
אני אתן לך לשחק את התפקיד
אני אהיה החיה שלך
אמא שלי אוהבת לשיר איתי
אבל היא לא תשיר את השיר הזה
אם היא תקרא את כל המילים
היא תרחם על האנשים שאני מכירה
 
(פזמון)
אז אתה בחור קשוח
אתה כמו בחור קשוח
אני לא יכולה לקבל מספיק בחור
החזה תמיד כל כך נפוח בחור
אני טיפוס רע
אני הופכת את אמא שלך לטיפוס עצוב
אני הופכת את חברה שלך לטיפוס משוגע
אולי תתפתה להיות הטיפוס של אבא שלך
אני הבחורה הרעה
 
(פוסט פזמון)
אני הבחורה הרעה
אני רק טובה לבהיות רעה, רעה
 
(הפסקה)
אני אוהבת את זה כשאתה מתרגז
אני מניחה שאני שמחה למדי כשאתה בודד
אתה אמרת שהיא פוחדת ממני?
אני מתכוונת, אני לא רואה מה שהיא רואה
ייתכן שזה בגלל שאני שמתי את הבושם שלך
 
(סיום)
אני בחורה רעה
אני בחורה רעה
בחורה רעה, בחורה רעה
אני בחורה רעה
 
ilanoshilanosh द्वारा मंगल, 23/04/2019 - 09:39 को जमा किया गया
अंग्रेज़ीअंग्रेज़ी

bad guy

कृपया "bad guy" का अनुवाद करने में सहायता करें
Billie Eilish: टॉप 3
कमेन्ट