Baruni के लिरिक्स

लिरिक्सअनुवादअनुरोध
A tebe molim vrati seक्रोएशियाई
Vrati se (1997)
पोलिश
रूसी
Ako odešक्रोएशियाई
Putuju i oblaci (1996)
पोलिश
Blago onom, tko rano poludiक्रोएशियाई
Putuju i oblaci (1996)
अंग्रेज़ी
पोलिश
रूसी
Dobila si što si tražilaक्रोएशियाई
Vrati se (1997)
पोलिश
रूसी
Dobro mi došla stara ljubaviक्रोएशियाई
Ulica Ilica (1998)
पोलिश
रूसी
Hrvatski ratnikक्रोएशियाई
Cirkus (1999)
अंग्रेज़ी
पोलिश
रूसी
Jer ljubav nije za meneक्रोएशियाई
Ulica Ilica (1998)
अंग्रेज़ी
पोलिश
रूसी
Kad bi moja bilaक्रोएशियाईपोलिश
Kada Sava krene prema Broduक्रोएशियाई
Vrati se (1997)
अंग्रेज़ी
पोलिश
रूसी
Ljubav nije za meneक्रोएशियाईपोलिश
Ljubav nosi tvoje imeक्रोएशियाईअंग्रेज़ी
पोलिश
रूसी
Monikaक्रोएशियाई
Ulica Ilica (1998)
पोलिश
रूसी
Ne gazi travuक्रोएशियाई
Ulica Ilica (1998)
अंग्रेज़ी
पोलिश
रूसी
Neće san na očiक्रोएशियाईअंग्रेज़ी
पोलिश
रूसी
Neka pati koga smetaक्रोएशियाईअंग्रेज़ी
पोलिश
स्पैनिश
Neka, nekaक्रोएशियाई
Cirkus (1999)
अंग्रेज़ी
पोलिश
रूसी
स्वीडिश
Nema više moje Marijaneक्रोएशियाई
Vrati se (1997)
Nikada me nisi voljelaक्रोएशियाई
Ulica Ilica (1998)
अंग्रेज़ी
पोलिश
रूसी
Nitko mene nije tjeraoक्रोएशियाई
Ulica Ilica (1998)
अंग्रेज़ी
पोलिश
रूसी
Odkad s tobom ne spavamक्रोएशियाई
Odkad s tobom ne spavam (2002)
पोलिश
रूसी
बल्गेरियाई
Pada snijeg, Anaक्रोएशियाई
Putuju i oblaci (1996)
अंग्रेज़ी
पोलिश
रूसी
Plava baladaक्रोएशियाई
Putuju i oblaci (1996)
पोलिश
Sa mnom nitko neće zapjevatiक्रोएशियाई
Putuju oblaci (1996)
पोलिश
रूसी
Samo da te ne sretnemक्रोएशियाई
Putuju i oblaci (1996)
पोलिश
रूसी
Sve si mi u ovom životuक्रोएशियाईअंग्रेज़ी
पोलिश
रूसी
Zagrli me srecoक्रोएशियाईपोलिश
Zbog tvoje nevjereक्रोएशियाई
Ulica Ilica (1998)
पोलिश
रूसी
Baruni featuring lyricsअनुवाद
ET - Sve il' ništaक्रोएशियाईअंग्रेज़ी
कमेन्ट