Bella ciao (सर्बियाई में अनुवाद)

Advertisements
सर्बियाई में अनुवादसर्बियाई
A A

Ćao lepa

संस्करण: #1#2#3
Jednog jutra ustao sam
(Jutros ustao sam)
O ćao lepa, ćao lepa, ćao lepa, ćao, ćao.
Jutros ustao sam
i otkrio okupatora.
 
O! Partizanu, želim da idem sa tobom.
O ćao lepa, ćao lepa, ćao lepa, ćao, ćao.
O! Partizanu, želim da idem sa tobom
jer ovde osećam da ću umreti.
 
I ako padnem, u gerili
(I ako padnem u planini)
O ćao lepa, ćao lepa, ćao lepa, ćao, ćao.
I ako padnem, u gerili
(I ako padnem u planini)
ti moraš da me sahraniš.
 
Iskopaj rupu u planini.
O ćao lepa, ćao lepa, ćao lepa, ćao, ćao.
Iskopaj rupu u planini
pod senkom nekog cveta.
 
Tako će ljudi, kada je vide
O ćao lepa, ćao lepa, ćao lepa, ćao, ćao.
Tako će ljudi, kada je vide
reći: kako lep cvet!
 
Biće to cvet jednog gerilca,
O ćao lepa, ćao lepa, ćao lepa, ćao, ćao.
Biće to cvet jednog gerilca,
koji je umro za slobodu.
 
...Biće to cvet jednog gerilca,
koji je umro za slobodu.
Koji je umro za slobodu.
-----------------------------
Jutros ustao sam
O ćao lepa, ćao lepa, ćao lepa, ćao, ćao.
Jutros ustao sam i otkrio napadača.
 
O partizanu... Idem sa tobom
O ćao lepa, ćao lepa, ćao lepa, ćao, ćao.
Partizanu, idem sa tobom jer ovde osećam da ću umreti!
 
I ako padnem, u gerili
O ćao lepa, ćao lepa, ćao lepa, ćao, ćao.
I ako padnem u gerili, ostaviću ti svoju pušku.
 
Iskopaj rupu... u planini
O ćao lepa, ćao lepa, ćao lepa, ćao, ćao.
Iskopaj rupu u planini pod senkom nekog cveta.
 
Tako će ljudi... Kada je vide
O ćao lepa, ćao lepa, ćao lepa, ćao, ćao.
Tako će ljudi kada je vide vikati REVOLUCIJA!
 
Ovo je priča... jednog gerilca
O ćao lepa, ćao lepa, ćao lepa, ćao, ćao.
Ovo je priča jednog gerilca koji je umro za slobodu.
 
Filologia hispanicaFilologia hispanica द्वारा मंगल, 24/06/2014 - 21:19 को जमा किया गया
sladjanarodic92sladjanarodic92 के अनुरोध के जवाब में जोड़ा गया
लेखक के कमेन्ट:

Objašnjenje za gerilu: http://sh.wikipedia.org/wiki/Gerila

स्पैनिशस्पैनिश

Bella ciao

कमेन्ट