Advertisements

Bianca Atzei के लिरिक्स

लिरिक्सअनुवादअनुरोध
Abbraciami perdonami gli sbagliइतावलीअंग्रेज़ी
पुर्तगाली
पोलिश
Aridoइतावली
Bianco e nero
अंग्रेज़ी
पुर्तगाली
हंगेरी
Bianco e neroइतावली
Bianco e nero
अंग्रेज़ी
पुर्तगाली
पोलिश
Fire on iceअंग्रेज़ी
Il solo al mondoइतावली
Bianco e nero
अंग्रेज़ी
पुर्तगाली
फ्रेंच
बल्गेरियाई
हंगेरी
In un giorno di soleइतावली
Bianco e nero
अंग्रेज़ी
पुर्तगाली
पोलिश
L'amore veroइतावली
Bianco e nero
अंग्रेज़ी
एस्तोनियाई
पुर्तगाली
La gelosiaइतावलीअंग्रेज़ी
क्रोएशियाई
जर्मन
रोमानियाई
हंगेरी #1 #2
La paura che ho di perdertiइतावली
Bianco e nero
अंग्रेज़ी
जर्मन
पुर्तगाली
पोलिश
रूसी
La strada per la felicitàइतावली
Non puoi chiamarlo amoreइतावली
Bianco e nero
अंग्रेज़ी
पुर्तगाली
फ्रेंच
One Day I'll Fly Awayअंग्रेज़ी
Bianco e nero
पुर्तगाली
Ora esisti solo tuइतावलीअंग्रेज़ी
ग्रीक
पुर्तगाली
पोलिश
फ्रेंच
स्पैनिश #1 #2
रूसी
Otto settembreइतावली
Bianco e nero
अंग्रेज़ी
पुर्तगाली
Risparmio un sognoइतावलीअंग्रेज़ी
Bianca Atzei featuring lyricsअनुवाद
Niccolò Agliardi - Fino in fondoइतावली
कमेन्ट