Bohemian Rhapsody (यहूदी में अनुवाद)

यहूदी में अनुवादयहूदी
A A

רפסודיה בוהמית

?האם אלה החיים האמתיים
?האם זו רק פנטזיה
נתפס במפולת
אין מנוס מהמציאות
פקח את עינייך
הסתכל למעלה אל השמים וראה
אני בסך הכל ילד מסכן, אני לא זקוק לאהדה
כי אני בא בקלות, הולך בקלות
קצת גבוה, קצת נמוך
בכל דרך בה הרוח נושבת, לא ממש משנה לי, לי
 
אמא, הרגתי איש
שמתי אקדח כנגד ראשו
לחצתי על ההדק שלי, עכשיו הוא מת
אמא, החיים הרגע החלו
אבל עכשיו הלכתי וזרקתי הכול
אמא, אוווו
לא התכוונתי לגרום לך לבכות
אם לא אחזור שוב בזמן זה מחר
המשיכי, המשיכי, כאילו שום דבר לא ממש חשוב
 
מאוחר מדי, הגיע הזמן שלי
מעביר צמרמורת במורד עמוד השדרה שלי
הגוף כואב כל הזמן
להתראות לכולם- אני צריך ללכת
צריך להשאיר את כולכם מאחור ולהתמודד עם האמת
(אמא, אווווו (בכל מקרה הרוח נושבת
אני לא רוצה למות
לפעמים אני מייחל שלא הייתי נולד בכלל
 
אני רואה צללית קטנה של גבר
סקרמוש, סקרמוש האם תעשה את הפנדנגו
רעמים וברקים- מאוד מאוד מפחידים אותי
גלילאו, גלילאו,
גלילאו, גלילאו,
גלילאו פיגארו - מגניפיקו
 
אבל אני בסך הכל ילד מסכן ואף אחד לא אוהב אותי
הוא בסך הכול ילד מסכן ממשפחה ענייה
תחסוך ממנו את חייו מן המפלצתיות הזאת
בא בקלות הולך בקלות- האם תיתן לי ללכת
ביסמילה! לא- לא נניח לך ללכת - תן לו ללכת
ביסמילה! אנחנו לא נותנים לך ללכת - תן לו ללכת
ביסמילה! לא נניח לך ללכת- תן לי ללכת
(האם תתנו לי ללכת- תתנו לי ללכת (אף פעם
אף פעם אל תיתן לי ללכת- תיתן לי ללכת
לעולם אל תיתן לי ללכת- אווו
לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא
הו מאמא מיה, מאמא מיה, מאמא מיה תני לי ללכת
לבעל זבוב יש שטן שהוא שם בצד בשבילי
בשבילי
בשבילי
 
אז אתה חושב שאתה יכול לאבן אותי ולירוק בעין שלי
אז אתה חושב שאתה יכול לאהוב אותי ולהשאיר אותי למות
הו, בייבי- את לא יכולה לעשות לי את זה בייבי
רק צריך לצאת החוצה- רק חייב לצאת החוצה מכאן
 
אווו כן, אווו כן
שום דבר לא באמת משנה
כל אחד יכול לראות
שום דבר לא ממש משנה- שום דבר לא ממש משנה לי
 
...בכל כיוון שהרוח נושבת
 
Rosa De Las MareasRosa De Las Mareas द्वारा शुक्र, 10/08/2018 - 06:14 को जमा किया गया
आख़िरी बार मंगल, 14/08/2018 - 12:18 को Rosa De Las MareasRosa De Las Mareas द्वारा संपादित
लेखक के कमेन्ट:

(סְקְָרָמוּש-(בקומדיה האיטלקית הקלאסית
1. גיבור מוג לב ורברבן
2. (בהשאלה (רברבן

פנדנגו-הוא מחול זוגות עממי ואנדלוסי

ביסמילה- בשם אלוהים, בבקשה

מאמא מיה (באיטלקית)- אמא שלי, אמאל'ה

अंग्रेज़ीअंग्रेज़ी

Bohemian Rhapsody

"Bohemian Rhapsody" के अन्य अनुवाद
यहूदी Rosa De Las Mareas
Idioms from "Bohemian Rhapsody"
कमेन्ट