Buray के लिरिक्स

Buray
लिरिक्सअनुवादअनुरोध
Alacalıतुर्कीअंग्रेज़ी
अरबी
रूसी
स्पैनिश
Ara Sira Araतुर्कीअंग्रेज़ी
अरबी #1 #2
रूसी
Aşk Bitsinतुर्की
Kehanet
अंग्रेज़ी #1 #2
अरबी #1 #2
आज़रबाइजानी
जर्मन
फ्रेंच
बल्गेरियाई
रूसी
रोमानियाई
सर्बियाई
Aşk Layık Olanda Kalmalıतुर्कीअंग्रेज़ी
अरबी
आज़रबाइजानी
बल्गेरियाई
Aşk Mı Lazımतुर्की
Sahiden
अंग्रेज़ी
अरबी
आज़रबाइजानी
ग्रीक
फारसी
बल्गेरियाई
रूसी
रोमानियाई
सर्बियाई
स्पैनिश
Aşka Extra'nı Katतुर्कीआज़रबाइजानी
अंग्रेज़ी
Ay Parçasıतुर्की
Sahiden ( 2016)
अंग्रेज़ी
अरबी
रूसी
Ayrılmalıyızतुर्की
Kehanet
अंग्रेज़ी
अरबी
रोमानियाई
Ben Akıllanmamतुर्कीअंग्रेज़ी
फारसी
रूसी
Ben Ölmeden Önceतुर्कीआज़रबाइजानी
Beni Çok Seveceksinतुर्की
Kehânet
अंग्रेज़ी
अरबी
Bir Ömürlüğümतुर्कीअंग्रेज़ी
अरबी
Bitti Bu Rüyaतुर्की
Kehanet
Bu Böyle Kalmazतुर्कीअंग्रेज़ी
अरबी
Bu Yangınतुर्कीअंग्रेज़ी
अरबी
Bugünतुर्कीआज़रबाइजानी
Çöl Haydutuतुर्की
Kehanet
अंग्रेज़ी
अरबी
ग्रीक
Davetsiz Misafirimतुर्कीअंग्रेज़ी #1 #2
अरबी #1 #2
इतावली
बल्गेरियाई
रूसी #1 #2
रोमानियाई #1 #2
स्पैनिश
Deli Divaneतुर्की
Sahiden
अंग्रेज़ी
अरबी
ग्रीक
फारसी
रूसी #1 #2
रोमानियाई
क़जाक #1 #2
बल्गेरियाई
Durduramadım Gitti Yarımतुर्कीअंग्रेज़ी
Eski Radyoतुर्की
Kehanet
Geceler Aydınlıkतुर्की
Gitmem Gerekतुर्की
1 Şişe Aşk
अंग्रेज़ी #1 #2
अरबी
आज़रबाइजानी
जर्मन
रूसी #1 #2
Gül Goncalarतुर्की
Sahiden ( 2016)
अंग्रेज़ी
अरबी
रूसी
Günlerden Sonbaharतुर्की
Sahiden
अंग्रेज़ी
अरबी
रूसी
Hayat Sürerतुर्कीअंग्रेज़ी
अरबी
रूसी
Haykırasım Var (complete)तुर्की
Kehanet
अंग्रेज़ी #1 #2
Haykırasım Var (unplugged live)तुर्की
Kehânet
अंग्रेज़ी
अरबी
रूसी
Hep Aynı Düşmanतुर्कीअंग्रेज़ी
İstersenतुर्की
1 Şişe Aşk
अंग्रेज़ी
अरबी
अलबेनियाई
एस्पेरान्तो
फारसी #1 #2
बल्गेरियाई
रूसी #1 #2 #3 #4
रोमानियाई
सर्बियाई
स्पैनिश
क़जाक #1 #2 #3 #4
इतावली
फ्रेंच
Kabahat Bendeतुर्की
Kehanet
अंग्रेज़ी
अरबी
उज़बेक
एस्पेरान्तो
जर्मन
बल्गेरियाई
रूसी #1 #2
उय्घूर
फारसी
Kadınımतुर्कीअंग्रेज़ी
अरबी
Kalbim Karanlıkतुर्की
Kehanet
Kalbime Dokunduतुर्की
Sahiden
अंग्रेज़ी
Karmaतुर्की
Kehanet
अंग्रेज़ी #1 #2
अरबी
फ्रेंच
रूसी
Karma (Aytaç Kart Remix)तुर्की
Karma (Aytaç Kart Remix) - Single
अंग्रेज़ी
Kehânetतुर्की
Kehânet
अंग्रेज़ी #1 #2
अरबी #1 #2
रूसी #1 #2
Kimsenin Suçu Yokतुर्की
1 Şişe Aşk
अंग्रेज़ी #1 #2
अरबी
क्रोएशियाई
रूसी
सर्बियाई
क़जाक
जर्मन
Kış Bahçeleriतुर्की
Kehanet
अंग्रेज़ी
आज़रबाइजानी
ग्रीक
रूसी #1 #2
Mecnunतुर्की
Sahiden
अंग्रेज़ी
अरबी
अलबेनियाई
आज़रबाइजानी
उर्दु
ग्रीक
जर्मन
फारसी
फ्रेंच
बल्गेरियाई
रूसी
रोमानियाई
स्पैनिश
स्वीडिश
क़जाक
Melodiतुर्की
Sahiden
अंग्रेज़ी
अरबी
Olmadıतुर्की
Sahiden ( 2016)
अंग्रेज़ी
अरबी
जर्मन
रूसी
Sahidenतुर्की
Sahiden
अंग्रेज़ी #1 #2 #3
अरबी #1 #2
आज़रबाइजानी
इतावली
जर्मन
फ्रेंच
रूसी
स्पैनिश
हंगेरी
Sana Değmezतुर्कीअंग्रेज़ी
अरबी
फ्रेंच
Selvikanतुर्की
Selvikan - Single
अंग्रेज़ी
Sen Hala Sokağımdaतुर्की
Sahiden ( 2016)
अंग्रेज़ी
अरबी
रूसी
रोमानियाई
Sen Sevda Mısın ?तुर्की
1 Şişe Aşk
Kurdish (Sorani)
अंग्रेज़ी
अरबी #1 #2 #3
अलबेनियाई #1 #2
उज़बेक
क्रोएशियाई
ग्रीक #1 #2
जर्मन #1 #2
फारसी
फ्रेंच
बल्गेरियाई
बोस्नियाई
मेसीडोनियाई
रूसी
रोमानियाई #1 #2 #3
क़जाक #1 #2
Seni sevmiyorum artıkतुर्की
Sahiden (2016)
अंग्रेज़ी #1 #2
अरबी #1 #2
अलबेनियाई
ग्रीक
जर्मन
फारसी #1 #2
फ्रेंच
बल्गेरियाई
रूसी
रोमानियाई #1 #2
सर्बियाई
स्पैनिश
क़जाक
उर्दु
यहूदी
Sevdalar Sevdalarतुर्कीग्रीक
जर्मन
Sonsuz Kılalımतुर्कीअंग्रेज़ी
अरबी
Su Olsamतुर्की
Kehânet
अंग्रेज़ी #1 #2
अरबी
Taç Mahalतुर्की
Kehanet
अंग्रेज़ी #1 #2 #3
अरबी #1 #2
आज़रबाइजानी
एस्पेरान्तो
जर्मन
फारसी
बल्गेरियाई
रूसी
स्पैनिश
हंगेरी
Unutmuş Çoktanतुर्कीKurdish (Sorani)
अंग्रेज़ी
फारसी
Buray featuring lyricsअनुवाद
Ozan Doğulu - 40 Asırlıkतुर्की
130 Bpm Kreşendo
अंग्रेज़ी
Buray also performedअनुवाद
Koray Avcı - Yıkılıyor Odalarतुर्की
Senin İçin Değer
अंग्रेज़ी
अरबी
जर्मन
रूसी
कमेन्ट
Read about music throughout history