Burn (बल्गेरियाई में अनुवाद)

Advertisements
अंग्रेज़ी

Burn

[ELIZA]
I saved every letter you wrote me
From the moment I read them
I knew you were mine
You said you were mine
I thought you were mine
 
Do you know what Angelica said
When we saw your first letter arrive?
She said
 
“Be careful with that one, love
He will do what it takes to survive.”
 
You and your words flooded my senses
Your sentences left me defenseless
You built me palaces out of paragraphs
You built cathedrals
I’m re-reading the letters you wrote me
I’m searching and scanning for answers
In every line
For some kind of sign
And when you were mine
The world seemed to
 
Burn
Burn
 
You published the letters she wrote you
You told the whole world how you brought
This girl into our bed
In clearing your name, you have ruined our lives
Do you know what Angelica said
When she read what you’d done?
She said
“You have married an Icarus
He has flown too close to the sun.”
 
You and your words, obsessed with your legacy...
Your sentences border on senseless
And you are paranoid in every paragraph
How they perceive you
 
You, you, you…
 
I’m erasing myself from the narrative
Let future historians wonder how Eliza
Reacted when you broke her heart
You have torn it all apart
I am watching it
Burn
Watching it burn
The world has no right to my heart
The world has no place in our bed
They don’t get to know what I said
I’m burning the memories
Burning the letters that might have redeemed you
You forfeit all rights to my heart
You forfeit the place in our bed
You sleep in your office instead
With only the memories
Of when you were mine
I hope that you burn
 
juliedelpyjuliedelpy द्वारा शुक्र, 30/10/2015 - 02:01 को जमा किया गया
आख़िरी बार मंगल, 03/04/2018 - 02:50 को AlbanianaAlbaniana द्वारा संपादित
बल्गेरियाई में अनुवादबल्गेरियाई
Align paragraphs
A A

Гори

[ЕЛАЙЗА]
Запазих всяко писмо, което ми написа
От момента, в който ги прочетох
Знаех, че си мой
Каза, че си мой
Помислих си, че си мой
 
Знаеш ли какво ми каза Анджелика,
Когато пристигна първото ти писмо?
Тя каза:
 
„Внимавай с този тук, мила,
Той ще стори всичко, за да оцелее“
 
Ти и думите ти заблудиха сетивата ми
Изреченията ти ме оставиха беззащитна
Строиш ми дворци с параграфи
Строиш ми катедрали
Препрочитам писмата, които ми написа
Претърсвам и претърсвам за отговори
Във всеки твой ред
За някакъв вид знак
И когато бе мой
Светът сякаш
 
Гореше
Гореше
 
Публикувал си писмата, които ти е написала
Казал си на целия свят как си спечелил
Това момиче в леглото ни
Изчиствайки името си, разруши животите ни
Знаеш ли какво каза Анджелика
Когато прочете какво си сторил?
Тя каза:
„Омъжила си се за Икар,
литнал е твърде близо до слънцето“
 
Ти и твоите думи, все обсебен от наследството си...
Изреченията почти нямат смисъл
И си толкова параноичен във всеки параграф
Относно това какво мислят за теб
 
Все ти, ти, ти...
 
Изчезвам от разказа!
Нека бъдещите историци се чудят как Елайза
Е реагирала, когато си разбил сърцето ѝ
Ти го разкъса цялото
Гледам го как
Гори...
Гледам го как гори.
Светът няма права над сърцето ми
Светът няма място в леглото ни
Те не узнават какво съм казала аз
Изгарям спомените
Изгарям писмата, които можеха да те избавят
Губиш всички права над сърцето ми
Губиш мястото си в леглото ни
Спи в кабинета си вместо това
Само със спомените
От времето, когато бе мой
Надявам се да изгориш!
 
StriderStrider द्वारा शनि, 27/04/2019 - 10:52 को जमा किया गया
कमेन्ट