BWV 244 Matthäus Passion 18 Rezitativ Da kam Jesus mit ihnen zu einem Hofe. (डच में अनुवाद)

Advertisements
डच में अनुवादडच
A A

Toen kwam Jezus met hen

18. Matteüs 26:36-38
Evangelist
Toen kwam Jezus met hen
bij een hof die Gethsemane heette,
en hij zei tegen zijn discipelen:
Jezus
Ga hier zolang zitten,
ik ga daarginds bidden.
Evangelist
En hij nam Petrus
mee en de twee zonen van Zebedeüs
en begon bedroefd en angstig te worden.
Toen zei Jezus:
Jezus
Mijn ziel is dodelijk bedroefd,
ù blijf hier met mij waken.
 
Potete utilizzare tutte le mie traduzioni purché citiate la fonte.
Pietro LignolaPietro Lignola द्वारा रवि, 27/10/2019 - 19:18 को जमा किया गया
अनुवाद-स्रोत:
जर्मनजर्मन

BWV 244 Matthäus Passion 18 Rezitativ Da kam Jesus mit ihnen zu einem Hofe.

कमेन्ट