BWV 244 Matthäus Passion 18 Rezitativ Da kam Jesus mit ihnen zu einem Hofe. (पोलिश में अनुवाद)

Advertisements
पोलिश में अनुवादपोलिश
A A

Wtedy przyszedł Jezus z nimi

18. Recytatyw T B
Ewangelista
Wtedy przyszedł Jezus z nimi
do ogrodu, zwanego Getsemani,
i rzekł do swoich uczniów:
Jezus
Usiądźcie tu,
Ja tymczasem odejdę tam i będę się modlił.
Ewangelista
Wziąwszy z sobą Piotra
i dwóch synów Zebedeusza,
począł się smucić i odczuwać trwogę.
Wtedy rzekł do nich Jezus:
Jezus
Smutna jest dusza moja aż do śmierci;
zostańcie tu i czuwajcie ze Mną.
 
Potete utilizzare tutte le mie traduzioni purché citiate la fonte.
Pietro LignolaPietro Lignola द्वारा रवि, 27/10/2019 - 19:46 को जमा किया गया
अनुवाद-स्रोत:
जर्मनजर्मन

BWV 244 Matthäus Passion 18 Rezitativ Da kam Jesus mit ihnen zu einem Hofe.

कमेन्ट