Chodila dievčina (पोलिश में अनुवाद)

Advertisements
स्लोवाक

Chodila dievčina

Chodila dievčina okolo Dunaja
Nosila na rukách švárneho šuhaja
 
Šuhaju, šuhaju, čo ti mám urobiť
Či ťa mám vychovať, či do vody hodiť?
 
Mamko, moja mamko, len vy ma chovajte!
Keď ma vychováte na vojnu ma dajte!
 
Príde vám pochvala od pani kráľovnej
Že budem bojovať neďaleko od nej
 
Chodila dievčina okolo Dunaja
Nosila na rukách švárneho šuhaja
 
Hajna, hajna, hajna, haíja
Hajna, hajna, aíjahá
 
SjęgniewSjęgniew द्वारा सोम, 17/03/2014 - 14:34 को जमा किया गया
पोलिश में अनुवादपोलिश
Align paragraphs
A A

Chodziła dziewczyna

Chodziła dziewczyna około Dunaju
Nosiła na rękach szwarnego1 synka
 
Synku, synku, co mam z tobą zrobić
Czy ciebie wychować, czy do wody wrzucić?
 
Mamo, moja mamo, tylko mnie wychowaj!
Kiedy mnie wychowasz na wojnę mnie poślij!
 
Dostaniecie pochwałę od pani królowej
Bo będę walczyć blisko niej
 
Chodziła dziewczyna około Dunaju
Nosiła na rękach szwarnego synka
 
Hajna, hajna, hajna, haija
Hajna, hajna, aijaha
 
  • 1. Ładnego
SjęgniewSjęgniew द्वारा सोम, 17/03/2014 - 14:34 को जमा किया गया
"Chodila dievčina" के अन्य अनुवाद
पोलिश Sjęgniew
कमेन्ट