Там на полі ёлка (IPA में अनुवाद)

Advertisements

Там на полі ёлка

Там на полі ёлка
Распусціла зёлка.
А хто піе, хто гуляе?
Іванькава жонка.
А хто піе, хто гуляе?
Іванькава жонка.
 
Няхай яна піе
І няхай гуляе.
А хто яе, маладзенькай,
Дамок даглядае?
А хто яе, маладзенькай,
Дамок даглядае?
 
Даглядае бацька,
Даглядае маці.
Які ў яе, маладзенькай,
Парадак у хаце.
Які ў яе, маладзенькай,
Парадак у хаце.
 
Там на полі ёлка
Распусціла зёлка.
А хто піе, хто гуляе?
Іванькава жонка.
А хто піе, хто гуляе?
Іванькава жонка.
 
stoneowlstoneowl द्वारा सोम, 09/04/2018 - 13:01 को जमा किया गया
IPA में अनुवादIPA
Align paragraphs
A A

tam na pɔlʲi jɔɫka

tam na pɔlʲi jɔɫka
raspusʲt͡sʲiɫa zʲɔɫka.
a xtɔ pʲijɛ, xtɔ ɣulʲajɛ?
ʲivanʲkava ʐɔnka.
a xtɔ pʲijɛ, xtɔ ɣulʲajɛ?
ʲivanʲkava ʐɔnka.
 
nʲaxaj jana pʲijɛ
ʲi nʲaxaj ɣulʲajɛ.
a xtɔ jajɛ, maɫad͡zʲɛnʲkaj,
damɔk daɣlʲadajɛ?
a xtɔ jajɛ, maɫad͡zʲɛnʲkaj,
damɔk daɣlʲadajɛ?
 
daɣlʲadajɛ bat͡sʲka,
daɣlʲadajɛ mat͡sʲi.
jakʲi w jajɛ, maɫad͡zʲɛnʲkaj,
paradak u xat͡sʲɛ.
jakʲi w jajɛ, maɫad͡zʲɛnʲkaj,
paradak u xat͡sʲɛ.
 
tam na pɔlʲi jɔɫka
raspusʲt͡sʲiɫa zʲɔɫka.
a xtɔ pʲijɛ, xtɔ ɣulʲajɛ?
ʲivanʲkava ʐɔnka.
a xtɔ pʲijɛ, xtɔ ɣulʲajɛ?
ʲivanʲkava ʐɔnka.
 
Alex BisakiAlex Bisaki द्वारा शनि, 19/01/2019 - 00:25 को जमा किया गया
कमेन्ट
stoneowlstoneowl    सोम, 22/07/2019 - 11:44

What does /ʲ/ mean at the beginnings of phrases?