Dónde está el amor (फारसी में अनुवाद)

फारसी में अनुवादफारसी
A A

عشق کجاست

نیازی نیست که نگاهت را از من بدزدی
برای فهمیدن اینکه دیگر چیزی باقی نمانده
آن ماهی که پیش از این با آن میرقصیدیم
خسته شده و اکنون به ما پشت کرده
 
آن عشقی که همه از آن صحبت می کنند کجاست؟
چرا ما را متعجب نمی کند و آرامش ما را برهم نمیزند؟
 
بگذار دوباره موهایت را نوازش کنم
بگذار سینه ات را با سینه ام بپوشانم
دوباره آسمان را رنگ می کنم
کاری می کنم که تمام جهان را برای یک بار فراموش کنی
 
تنها امروز را بگذار تا لبهایت را لمس کنم
بگذار که میخواهم زمان را متوقف کنم
دوباره جهان را رنگ آبی میزنم
حتی اگر همه ی اینها تنها یک رویا باشد
 
همه ی بوسه هایی که به هم دادیم را شمرده ام
و تو فراری، در گوشه ای دیگر گم می شوی
من نوازش لب های دیگری را نمی خواهم
من دست های تو را در دستهایی دیگر نمی خواهم
برای اینکه می خواهم که دوباره امتحان کنیم
 
آن عشقی که همه از آن صحبت می کنند کجاست؟
چرا ما را متعجب نمی کند و آرامش ما را برهم نمیزند؟
 
بگذار دوباره موهایت را نوازش کنم
بگذار سینه ات را با سینه ام بپوشانم
دوباره آسمان را رنگ می کنم
کاری می کنم که تمام جهان را برای یک بار فراموش کنی
 
تنها امروز را بگذار تا لبهایت را لمس کنم
بگذار که میخواهم زمان را متوقف کنم
دوباره جهان را رنگ آبی میزنم
حتی اگر همه ی اینها تنها یک رویا باشد
 
بگذار دوباره موهایت را نوازش کنم
بگذار سینه ات را با سینه ام بپوشانم
دوباره آسمان را رنگ می کنم
کاری می کنم که تمام جهان را برای یک بار فراموش کنی
 
تنها امروز را بگذار تا لبهایت را لمس کنم
بگذار که میخواهم زمان را متوقف کنم
دوباره جهان را رنگ آبی میزنم
حتی اگر همه ی اینها تنها یک رویا باشد
 
mandy_rzmandy_rz द्वारा शनि, 09/01/2016 - 11:14 को जमा किया गया
स्पैनिशस्पैनिश

Dónde está el amor

कमेन्ट