Dernière danse (आर्मेनियाई में अनुवाद)

Advertisements
प्रूफरीडिंग का अनुरोध किया
आर्मेनियाई में अनुवादआर्मेनियाई
A A

Վերջին պարը

Օ՜, իմ քաղցր տանջանք,
Ինչո՞ւ ես դու նորից սկսում դաժանանալ,
Ես նշանակություն չունեցող էակ եմ,
Առանց նրա, ես մի փոքր "պառո" եմ,
Ես միայնակ աննպատակ թափառում եմ մետրոյում
Գեթ մեկ վերջին պար,
Որ ես մոռանամ իմ մեծ դժբախտությունը
Ես ուզում եմ փախչել, որ ամեն ինչ սկսվի
Օ՜, իմ քաղցր տանջանք,
 
Ես խառնում եմ երկինքը, օրը, գիշերը,
Ես պարում եմ քամու, անձրևի հետ,
Մի քիչ սեր, մեղրի կաթիլ
Եվ ես պարում եմ, պարում, պարում, պարում, պարում, պարում,
և լսելով աղմուկը ես փախչում եմ ու վախենում,
Արդյո՞ք դա իմ հերթն է,
Գալիս է ցավը․․․
Ողջ Փարիզով մեկ ես հրաժարվում եմ ինձանից,
Ու ես թռչում եմ, թռչում, թռչում, թռչում, թռչում
Ոչինչ, բացի հույսից․․․
Այս ճանապարհին քո բացակայությամբ
Փորձում եմ, ինչպես կարող եմ, իմ կյանքը առանց քեզ անիմաստ փայլուն դեկոր է
 
Ես խառնում եմ երկինքը, օրը, գիշերը,
Ես պարում եմ քամու, անձրևի հետ,
Մի քիչ սեր, մեղրի կաթիլ
Եվ ես պարում եմ, պարում, պարում, պարում, պարում, պարում,
և լսելով աղմուկը ես փախչում եմ ու վախենում,
Արդյո՞ք դա իմ հերթն է,
Գալիս է ցավը․․․
Ողջ Փարիզով մեկ ես հրաժարվում եմ ինձանից,
Ու ես թռչում եմ, թռչում, թռչում, թռչում, թռչում
 
Այս քաղցր տանջանքում
Որով ես վճարեցի բոլոր մեղքերիս համար,
Լսեք, թե ինչքան մեծ է իմ սիրտը
Ես աշխարհի երեխան եմ։
 
Ես խառնում եմ երկինքը, օրը, գիշերը,
Ես պարում եմ քամու, անձրևի հետ,
Մի քիչ սեր, մեղրի կաթիլ
Եվ ես պարում եմ, պարում, պարում, պարում, պարում, պարում,
և լսելով աղմուկը ես փախչում եմ ու վախենում,
Արդյո՞ք դա իմ հերթն է,
Գալիս է ցավը․․․
Ողջ Փարիզով մեկ ես հրաժարվում եմ ինձանից,
Ու ես թռչում եմ, թռչում, թռչում, թռչում, թռչում։
 
vahram.vardanyanvahram.vardanyan द्वारा शुक्र, 04/07/2014 - 20:49 को जमा किया गया
आख़िरी बार शनि, 25/10/2014 - 19:05 को vahram.vardanyanvahram.vardanyan द्वारा संपादित
The author of translation requested proofreading.
It means that he/she will be happy to receive corrections, suggestions etc about the translation.
If you are proficient in both languages of the language pair, you are welcome to leave your comments.
फ्रेंचफ्रेंच

Dernière danse

"Dernière danse" के अन्य अनुवाद
आर्मेनियाई vahram.vardanyan
कृपया "Dernière danse" का अनुवाद करने में सहायता करें
Indila: टॉप 3
कमेन्ट