Milck - Devil, Devil (वेयतनामी में अनुवाद)

वेयतनामी में अनुवाद

Quỷ Dữ, Quỷ Dữ

Quỷ dữ, quỷ dữ
Thông minh lắm, quỷ dữ, quỷ dữ
Hãy xem bọn họ bán linh hồn đi nhanh chưa kìa
Để đổi lấy những bữa tiệc xa hoa cùng những hứa hẹn bạc vàng
Nhưng quỷ dữ ơi, đó sẽ không phải là ta đâu
 
Quỷ dữ, quỷ dữ
Xương làm bằng kim loại, kim loại
Ngươi tra tấn những vị thánh chỉ bằng một cái liếc nhìn
Khiến họ nghĩ rằng họ có cơ hội chiến thắng ngươi
 
Đừng có thử thách ta, quỷ dữ, quỷ dữ
Không thể mua chuộc ta đâu, quỷ dữ, quỷ dữ
Ngươi sẽ không biến ta thành một đứa ngu được đâu
Thứ gì làm ngươi đặc biệt, đặc biệt đến thế
Để nghĩ rằng ta sẽ chịu
Nhảy điệu khiêu vũ bất chính đó giữa ngươi và ta, quỷ dữ, quỷ dữ
 
Phản loạn, phản loạn, gọi ta là phản loạn, phản loạn
Ta bước lên tấm ván, không nhỏ một giọt nước mắt
Ta sẽ không chịu làm cô dâu bé nhỏ của ngươi
Dưới đại dương, ta sẽ mài lại con dao này
 
Đừng có thử thách ta, quỷ dữ, quỷ dữ
Không thể mua chuộc ta đâu, quỷ dữ, quỷ dữ
Ngươi sẽ không biến ta thành một đứa ngu được đâu
Thứ gì làm ngươi đặc biệt, đặc biệt đến thế
Để nghĩ rằng ta sẽ chịu
Nhảy điệu khiêu vũ bất chính đó giữa ngươi và ta, quỷ dữ, quỷ dữ
 
Ngươi biến thành tất cả những gì ta hằng khao khát
Ngươi biến thành tất cả những gì ta hằng khao khát
Nhưng đôi mắt của ngươi chỉ có cái chết, và đỏ rực
Đỏ rực như vết rỉ sét
 
Nắng द्वारा रवि, 22/10/2017 - 05:08 को जमा किया गया
लेखक के कमेन्ट:

Ày.

अंग्रेज़ी

Devil, Devil

कमेन्ट