Divisions (अंग्रेज़ी में अनुवाद)

  • आर्टिस्ट: Ju (Judit Puigdomènech)
  • गाना: Divisions
  • अनुवाद: अंग्रेज़ी
Advertisements
कैटलन

Divisions

Sols demano el retorn d'una vida normal
Imaginada en els somnis;
Senzilla, humana i vivencial.
Bogeries perilloses,
No ens invadiu un altre cop!
Que el fred que tots sentim
És la mateixa soledat...
 
Fins aquí, jo puc entendre
Una malmesa promesa
Corrompuda i extingida:
Fins aquí hem arribat!
 
Jo entenc i jo comprenc
L'esperança oblidada,
Una realitat turmentada,
Indiscutible i sentenciada
Divisions...
 
Oh...
 
I jo entenc i jo comprenc...
I jo entenc i jo comprenc...
 
I on estàs i on estic:
Les nostres passes en altres camins...
I on jo vaig i on tu vas,
Múltiples situacions
I emprendre un nou camí.
Què diuen les paraules?
Què és el que elles volen de mi?
I ara què en queda, de tu i de mi...
Un viatge temporal però definitiu!
 
Jo entenc i jo comprenc
L'esperança oblidada,
Una realitat turmentada,
Indiscutible i sentenciada
Divisions...
 
Oh...
 
La-ra-rai-la...
 
I on estàs i on estic:
Les nostres passes en altres camins...
 
La-ra-rai-la...
 
MetodiusMetodius द्वारा गुरु, 10/10/2019 - 17:50 को जमा किया गया
अंग्रेज़ी में अनुवादअंग्रेज़ी
Align paragraphs
A A

Divisions

I'm only asking for the return of a normal life
Imagined within our dreams,
Simple, humane and based on experience.
Dangerous madness,
Do not invade us again!
For the cold that we all feel
Is the same loneliness...
 
Up to here, I can understand
A wounded promise
Both corrupted and extinguished:
This is as far as we've come!
 
I understand and I comprehend
Forgotten hope,
A tormented reality,
Indisputable and sentenced...
Divisions...
 
Oh...
 
And I understand and I comprehend...
And I understand and I comprehend...
 
And where are you and where am I:
Our footsteps going down through other paths...
And where am I going and where do you go,
Multiple situations
And starting a new road.
What do words say?
What do they want from me?
And now, what's left of both you and me...
A temporary yet definitive journey!
 
I understand and I comprehend
Forgotten hope,
A tormented reality,
Indisputable and sentenced...
Divisions...
 
Oh...
 
La-ra-rai-la...
 
And where are you and where am I:
Our footsteps going down through other paths...
 
La-ra-rai-la...
 
MetodiusMetodius द्वारा गुरु, 10/10/2019 - 18:33 को जमा किया गया
"Divisions" के अन्य अनुवाद
अंग्रेज़ी Metodius
Ju: टॉप 3
कमेन्ट