dreams (क्रोएशियाई में अनुवाद)

Advertisements
क्रोएशियाई में अनुवादक्रोएशियाई
A A

Snovi

Ležim na krevetu
Buljim u more stvari
Razmišljam o stvarima koje si rekla
 
Znam
Znam
Znam
 
Toliko stvari ima koje nisam nikad izgovorio
Toliko stvari ima koje nisam nikad uradio
Ti, neću ti dopustiti da pobjegneš
 
Da uradim stvari koje nisam nikad uradio s tobom
Uradim s tobom
Nikad ti nisam rekao istinu
Nikad ti nisam rekao da te volim
 
I sad osjećam svaki dan da mi nedostaješ
Ti si hiljade milja daleko
Pa zatvorim oči i molim
 
Ja sanjam
Sanjam
Sanjam
Da ću te upoznati
Sanjam
Sanjam
Oh, da ću te upoznati
 
Reci mi da li ti misliš
Da li ti u noćima misliš o meni ?
U tvojoj sobi ?
Želim znati
Da li je stvarno ili ne ?
Trebam da znam
Želim da znam
Da li ti nedostajem još više ?
Ako mogu biti voliko daleko
 
Ležim u krevetu
Lagao bih kada bih rekao
Da mi nisi na umu
Skoro sve vrijeme
 
Prije si me zvala
I nisi se pretvarala
Povjerovao sam da smo samo prijatelji
Ali, sam lagao sam sebi
 
Zato što sve stvari koje želim uraditi s tobom
Uraditi s tobom
Nikad ti nisam rekao istinu
Nikad ti nisam rekao da te volim
 
I sad osjećam svaki dan da mi nedostaješ
Ti si hiljade milja daleko
Pa zatvorim oči i molim
 
Ja sanjam
Sanjam
Sanjam
Da ću te upoznati
Sanjam
Sanjam
Oh, da ću te upoznati
 
Nikad ne znam
Nikad ne znam
Nikad ne znam
Nikad ne znam
Nikad ne znam
 
Belmin GadžunBelmin Gadžun द्वारा रवि, 19/05/2019 - 15:26 को जमा किया गया
अंग्रेज़ीअंग्रेज़ी

dreams

"dreams" के अन्य अनुवाद
क्रोएशियाई Belmin Gadžun
कमेन्ट