Euro Neuro (बोस्नियाई में अनुवाद)

Advertisements
बोस्नियाई में अनुवाद

Neizrazito Euro

Euro skeptik, analfabetik*
Probam ne biti hermetičan*
 
Neizrazito Euro
Ne budi skeptičan*, hermetičan, patetičan, analfabetičan
Zaboravi staru kozmetiku, treba ti nova pjesnička, umjetnička, eklektična*, dijalektička
 
Neizrazito Euro
Ne budi dogmatičan*, birokratski*, trebaš postati pragmatičan*
Prestati se mijenjati klimatski, automatski
Treba doprinos od institucije
Da bi se pronašlo rješenje za zagađenje
Da bi se spasila djeca evolucije
 
Neizrazito Euro (neizrazito Euro)
Neizrazito Euro - monetarni*
Neizrazito Euro (neizrazito Euro)
Neizrazito Euro - daj mi priliku za refinanciranje*
 
Plava špilja, izlet do Zanjica
Danas imam hobotnicu
 
Neizrazito Euro
Ne volim snobizam, nacionalizam, puritanstvo*, ja sam drugačiji organizam
Moj heroizam je pacifizam*, altruizam*, uživam u vožnji biciklom
Liberalizam, turizam, nudizam, optimizam,
dobro-je-za-tvoj-itizam
 
Neizrazito Euro (neizrazito Euro)
Neizrazito Euro - daj mi priliku za refinanciranje
 
Neizrazito Euro
Imam ambiciju za visok položaj, u konkurenciji s klima uređajem
Drugačije misija, drugačija škola, imam samo jedno pravilo
Uvijek ostani hladan, kao bazen
 
Neizrazito Euro (neizrazito Euro)
Neizrazito Euro - monetarni
Neizrazito Euro (neizrazito Euro)
Neizrazito Euro - daj mi priliku za refinanciranje
 
Neizrazito Euro (neizrazito Euro)
Neizrazito Euro
Neizrazito Euro (neizrazito Euro)
Neizrazito Euro - daj mi priliku za refinanciranje
 
Neizrazito Euro (neizrazito Euro)
Neizrazito Euro - monetarni
Neizrazito Euro (neizrazito Euro)
Neizrazito Euro - daj mi priliku za refinanciranje
 
Ida90 द्वारा रवि, 08/04/2012 - 17:39 को जमा किया गया
लेखक के कमेन्ट:

*analfabetizma = nepismenost
*hermetizam = zatvorenost u samog sebe, izbjegavanje ostalog svijeta
*skepticizam = sumnjičavost
*eklekticizam = nepostojanje jedinstva, površnost nesamostalnost
*dogmatičan = onaj koji tvrdoglavo vjeruje u neku tvrdnju
*birokratizam = svemoć,prevlast činovničkog aparata u državi
*pragmatizam = smjer u savremenoj idealističkoj filozofiji koji poriče spoznaju objektivne istine i priznaje za
istinu ono što je praktički korisno
*monetarni = novčani
*refinanciranje = kada jedna banka uzima kredit od neke druge banke (najjednostavnija definicija :-) )
*puritanizam = pretjerana strogost
*pacifizam = mirotvorstvo
*altruizam = nesebičnost

अंग्रेज़ी

Euro Neuro

See also
कमेन्ट
mantrak    रवि, 22/04/2018 - 10:39

Neizrazito Neuro?! Da li je ovo Googlov prevod sa... možda finskog?