Fake Love (Kyrgyz में अनुवाद)

Advertisements
Kyrgyz में अनुवादKyrgyz
A A

Жалган сүйүү

[Киришүү:V,Чонгук]
Көңүлүм чөккөндө да бактылуу болуп көрүндүм.
Кыйналсам да мыкты болуп көрүндүм.
Кемчиликсиз сүйүүгө үмүттөнүп,
Алсыздыгымды жашырууга тырыштым.
Орундалгыс кыялга жетем деп,
Армандуу гүлдү өстүрдүм.
 
[Кайырма:Чимин]
Мен жалган сүйүүдөн абдан чарчадым
Мени кечир бирок бул жалган сүйүү,жалган махабат.
 
[1-куплет:RM,J-hope,Чонгук]
Жакшы адам болгум келди,
Баары сен үчүн.
Бүт дүйнөнү сага белек кылдым,
Баары сен үчүн.
Баарын бүтүндөй өзгөрттүм
Баары сен үчүн.
Акырында өзүмдү да тааныбай калдым,
Сен кимсиң?
 
Бул экөөбүзгө гана жаралган токойдой,
Бирок биякта сен жоксуң.
Белгиленген багытымдан адаштым.
Ким болгонумду өзум да билбеймин.
Жанымдагы күзгүдөн сураймын,мен киммин?
 
[V,Чонгук,Джин]
Көңүлүм чөккөндө да бактылуу болуп көрүндүм.
Кыйналсам да мыкты болуп көрүндүм.
Кемчиликсиз сүйүүгө үмүттөнүп,
Алсыздыгымды жашырууга тырыштым.
Орундалгыс кыялга жетем деп,
Армандуу гулду өстүрдүм
 
[Чонгук,V]
Мен сени абдан сүйөмүн,абдан сүйөмүн.
Сен үчүн таттуу жалганды ойлоп таптым.
Мен сени абдан сүйөмүн, абдан сүйөмүн.
Мен өмүрүмдү өчүрүп, сенин оюнчугуңа айландым.
 
[Кайырма:Чимин]
Мен жалган сүйүүдөн абдан чарчадым.
Мени кечир бирок бул жалган сүйүү,жалган махабат.
 
[2-куплет:RM,Шуга]
Неге кейидиң? Жообун билбейм.
Күлүп "мен сени сүйөм" деп айт.
Мен кара,мен да багындым.
Сен да мени түшүнбөйсүң.
Бөлөккө айландың дейстң,
Бирок мен сени сүйгөн ошол жанмын.
Сен жакшы билген-
Мен мурунку мен эмессиң дейсиң.
Жок? Жок дейсиңби? Мен сокур болуп кетипмин.
Сүйүү? Каяктагы сүйүү. Мунун баары жалган.
 
[Чонгук,Джин]
(Уоо) Билбеймин. Билбеймин неге экенин. Билбеймин.
(Уоо) Өзүмдү өзүм тааныбай калдым.
(Уоо) Мен бир гана нерсени билем:эмне үчүн
Анткени бул жалган сүйүү, жалган махабат.
 
[Чонгук,V]
Мен сени абдан сүйөмун,абдан сүйөмүн.
Сен үчүн таттуу жалганды ойлоп таптым.
Мен сени абдан сүйөмүн, абдан сүйөмүн.
Мен өмүрүмдү өчүрүп, сенин оюнчугуңа айландым.
 
[Кайырма:Чонгук,Чимин]
Мен жалган сүйүүдөн абдан чарчадым.
Кечир бирок бул жалган сүйүү, жалган махабат.
 
[Чимин/V,Чонгук/Джин]
Көңүлүм чөккөндө да бактылуу болуп көрүндүм.
Кыйналсам да мыкты болуп көрүндүм.
Кемчиликсиз сүйүүгө үмүттөнүп,
Алсыздыгымды жашырууга тырыштым.
Орундалгыс кыялга жетем деп,
Армандуу гүлдү өстүрдүм.
 
Мари ВинчестерМари Винчестер द्वारा रवि, 28/07/2019 - 07:32 को जमा किया गया
लेखक के कमेन्ट:

Я не профессиональный переводчик. Перевожу в первый раз. Простите за ошибки

Fake Love

"Fake Love" के अन्य अनुवाद
Collections with "Fake Love"
कमेन्ट