Faun के लिरिक्स

लिरिक्सअनुवादअनुरोध
2 Falkenजर्मन
Totem
अंग्रेज़ी
अरबी
इतावली
टोंगन
तुर्की
पुर्तगाली
फ्रेंच
बल्गेरियाई
रूसी
स्पैनिश
Abschiedजर्मन
Luna (2014)
अंग्रेज़ी #1 #2
अरबी
इतावली
टोंगन
तुर्की
स्पैनिश
Adam Lay YboundenEnglish (Middle English)
Eden
अंग्रेज़ी #1 #2 #3
इतावली
जर्मन
टोंगन
फ्रेंच
Albaजर्मन
Eden
अंग्रेज़ी
इतावली
टोंगन
तुर्की
पुर्तगाली
फ्रेंच
Alba IIजर्मन
Midgard
अंग्रेज़ी
चेक
Alswinnजर्मन
Midgard
अंग्रेज़ी
चेक
Arcadiaअंग्रेज़ी, समाप्त
Eden
अंग्रेज़ी
जर्मन
टोंगन
रूसी
इतावली
Aschenbrödelजर्मन
Märchen & Mythen
अंग्रेज़ी
चेक
स्पैनिश
Aufbruchजर्मन
Midgard
अंग्रेज़ी
चेक
बोस्नियाई
स्पैनिश
Belle dame sans merciजर्मन
Buch der Balladen
अंग्रेज़ी
टोंगन
डच
पुर्तगाली
फ्रेंच
Blaue Stundeजर्मन
Luna
अंग्रेज़ी
क्रोएशियाई
चेक
टोंगन
तुर्की
रूसी #1 #2
हंगेरी
Brandanजर्मन
Midgard
अंग्रेज़ी
इतावली
चेक
Bring mich nach Hausजर्मन
Von Den Elben
अंग्रेज़ी
इतावली
टोंगन
तुर्की
थाई
पुर्तगाली
फ्रेंच
बोस्नियाई
सर्बियाई
Brynhilds Liedजर्मन
Buch Der Balladen
अंग्रेज़ी
बल्गेरियाई
रूसी
Brynhildur TátturFaroese
Buch Der Balladen
अंग्रेज़ी
जर्मन
टोंगन
फ्रेंच
बल्गेरियाई
Buntes Volkजर्मन
Luna
अंग्रेज़ी
चेक
स्पैनिश
तुर्की
Cernunnosजर्मन
Licht
अंग्रेज़ी
टोंगन
Cuncti Simusलैटिन
Luna
अंग्रेज़ी
Da que DeusGalician-Portuguese
Renaissance
अंग्रेज़ी
जर्मन
टोंगन
पुर्तगाली
पोलिश
यूक्रेनियाई
रूसी
स्पैनिश
Das Schloss am Meerजर्मनअंग्रेज़ी
टोंगन
तुर्की
फ्रेंच
स्वीडिश
Das Torजर्मन
Renaissance
अंग्रेज़ी
ग्रीक
टोंगन
तुर्की
पुर्तगाली
फ्रेंच
रूसी
हंगेरी
Der Stille Grundजर्मन
Totem
अंग्रेज़ी #1 #2
टोंगन
Der Wilde Wassermannजर्मन
Buch Der Balladen
अंग्रेज़ी
क्रोएशियाई
टोंगन
फ्रेंच
बल्गेरियाई
Des Wassermanns Weibजर्मन
Zaubersprüche
अंग्रेज़ी
टोंगन
फ्रेंच
Die Lieder werden bleibenजर्मन
Luna
अंग्रेज़ी
इतावली
पुर्तगाली
फ्रेंच
रूसी
Die weisse Dameजर्मन
Märchen & Mythen
अंग्रेज़ी
चेक
Die wilde Jagdजर्मन
Luna
अंग्रेज़ी
चेक
रूसी
हंगेरी
Diese kalte Nachtजर्मन
Von den Elben
अंग्रेज़ी #1 #2 #3 #4
इतावली
क्रोएशियाई
ग्रीक
चीनी
टोंगन
तुर्की
पुर्तगाली
फारसी
फ्रेंच
बल्गेरियाई
बोस्नियाई
यूक्रेनियाई
रोमानियाई
सर्बियाई
सार्दिन्यन
स्पैनिश
स्वीडिश
हंगेरी
आइसलेंडीक
Drei Wandererजर्मन
Märchen & Mythen
अंग्रेज़ी
चेक
Egil SagaOld Norse/Norrønt
Licht
अंग्रेज़ी
इतावली
जर्मन
टोंगन
डच
तुर्की
रूसी
स्पैनिश
स्वीडिश
बल्गेरियाई
Es war einmal... (Prolog)जर्मन
Märchen und Mythen
अंग्रेज़ी
Faladaजर्मन
Märchen & Mythen
अंग्रेज़ी
चेक
Federkleidजर्मन
Midgard
अंग्रेज़ी
अरबी
इतावली
क्रोएशियाई
ग्रीक
चीनी
चेक
तुर्की
फारसी
फ्रेंच #1 #2
बल्गेरियाई #1 #2
बोस्नियाई
यूक्रेनियाई
रूसी
रोमानियाई
स्पैनिश
स्वीडिश
Feuerजर्मन
Feuer
अंग्रेज़ी
इतावली
चेक
तुर्की
फारसी
बोस्नियाई
रूसी
स्पैनिश
Fireअंग्रेज़ी
XV - Best of Faun
Fortजर्मन
Licht
अंग्रेज़ी
अरबी
टोंगन
तुर्की
Frau Erdeजर्मनअंग्रेज़ी
चेक
टोंगन
GaiaGreek (Ancient)
Totem
अंग्रेज़ी
इतावली
ग्रीक
जर्मन
टोंगन
तुर्की
पुर्तगाली
लिप्यंतरण
स्पैनिश
Gold und Seideजर्मन
Midgard
अंग्रेज़ी
चेक
Golden Applesअंग्रेज़ी
Eden
जर्मन
टोंगन
तुर्की
फ्रेंच
Hagazussaजर्मन
Märchen & Mythen
अंग्रेज़ी
चेक
Hekateजर्मन
Luna
अंग्रेज़ी
इतावली
चेक
टोंगन
स्पैनिश
Herr Heinerichजर्मन
Buch Der Balladen
अंग्रेज़ी
इतावली
पुर्तगाली
फ्रेंच
स्वीडिश
Hollaजर्मन
Märchen & Mythen
अंग्रेज़ी
चेक
रोमानियाई
Hörst du die Trommelnजर्मन
Luna
अंग्रेज़ी
चेक
तुर्की
पुर्तगाली
स्पैनिश
Hymn To Panअंग्रेज़ी
Eden
इतावली
जर्मन
जॉर्जीयन्
टोंगन
पुर्तगाली
फ्रेंच
हंगेरी
Hymne der Nachtजर्मन
Luna (2014)
अंग्रेज़ी
इतावली
चेक
टोंगन
पुर्तगाली
फ्रेंच
रूसी
स्पैनिश
हंगेरी
Idunaआइसलेंडीक
Eden
अंग्रेज़ी #1 #2
इतावली
जर्मन
टोंगन
फ्रेंच
रूसी
हंगेरी
स्पैनिश
Isisजर्मन
Licht
अंग्रेज़ी
इतावली
टोंगन
तुर्की
पुर्तगाली
फ्रेंच
स्पैनिश
Iyansaपता नहीं
Renaissance
अंग्रेज़ी
Jahrtausendaltजर्मन
Buch Der Balladen
अंग्रेज़ी #1 #2
फ्रेंच
Jorindeजर्मन
Märchen & Mythen
अंग्रेज़ी
चेक
König von Thuleजर्मन
Zaubersprüche
अंग्रेज़ी
सार्दिन्यन
Königinजर्मन
Renaissance
अंग्रेज़ी
चेक
Lange Schattenजर्मन
Midgard
अंग्रेज़ी
Loibere RisenGerman (Middle High German)
Renaissance
अंग्रेज़ी
जर्मन
रूसी
Loreleiजर्मन
Von den Elben (Deluxe Edition) [2013]
अंग्रेज़ी
पुर्तगाली
रूसी
Lvpercaliaलैटिन
Eden
अंग्रेज़ी #1 #2
इतावली
जर्मन
फ्रेंच
रूसी
स्पैनिश
MacBethजर्मन
Midgard
अंग्रेज़ी
Mehrnoushजर्मन
Zaubersprüche
अंग्रेज़ी
Menuettजर्मन
Luna
अंग्रेज़ी #1 #2
चेक
स्वीडिश
Minne Duettजर्मन
Von den Elben
अंग्रेज़ी
इतावली
Mit dem Windजर्मन
Von den Elben
अंग्रेज़ी
इतावली
पुर्तगाली
फ्रेंच
सर्बियाई
स्पैनिश
Nacht des Nordensजर्मन
Midgard (Tour Edition)
अंग्रेज़ी
चेक
स्पैनिश
Ne Aludj Elहंगेरी
Licht
अंग्रेज़ी
जर्मन
Nechein ManGerman (Middle High German)
Zaubersprüche
अंग्रेज़ी
जर्मन
रूसी #1 #2
Novemberजर्मन
Totem
अंग्रेज़ी
फ्रेंच
सर्बियाई
Odinजर्मन
Midgard (2016)
अंग्रेज़ी #1 #2
रूसी
स्पैनिश
स्वीडिश
आइसलेंडीक
पुर्तगाली
Oyneng YarMiddle Turkic
Eden
English (Old English)
Kumyk
अंग्रेज़ी #1 #2
इतावली
जर्मन
जॉर्जीयन्
तुर्की
फारसी
फ्रेंच
रूसी #1 #2
स्पैनिश
Par Venerisलैटिन
Zaubersprüche
अंग्रेज़ी
जर्मन
रूसी
Pearlअंग्रेज़ी
Eden
जर्मन
टोंगन
तुर्की
फ्रेंच
स्पैनिश
Punagraपता नहीं
Licht
तुर्की
Rabenballadeजर्मन
Midgard
अंग्रेज़ी #1 #2
चेक
रूसी
Radजर्मन
Totem
अंग्रेज़ी
Rävenजर्मन
Midgard
अंग्रेज़ी
Rosenrotजर्मन
Märchen & Mythen
अंग्रेज़ी
तुर्की
फ्रेंच
रूसी
स्पैनिश
रोमानियाई
Rosmarinजर्मन
Renaissance
अंग्रेज़ी #1 #2
फ्रेंच
रूसी #1 #2
Satyrosलैटिन
Renaissance
अंग्रेज़ी #1 #2
कैटलन
जर्मन
रूसी
स्पैनिश
Schrei es in die Windeजर्मन
Von den Elben
अंग्रेज़ी #1 #2
इतावली
पुर्तगाली
फ्रेंच
रूसी
सर्बियाई
स्पैनिश
Seemannजर्मन
Märchen und Mythen
अंग्रेज़ी
चेक
Siebenजर्मन
Totem
अंग्रेज़ी
इतावली
तुर्की
Sieben Rabenजर्मन
Märchen & Mythen
अंग्रेज़ी
चेक
Sigurdliedजर्मन
Buch Der Balladen
अंग्रेज़ी #1 #2
इतावली
स्पैनिश
Sirenaस्पैनिश
Renaissance
अंग्रेज़ी
ग्रीक
चेक
जर्मन
Sonnenreigen (Lughnasad)जर्मन
Midgard
अंग्रेज़ी
चेक
जापानी
तुर्की
फ्रेंच
बोस्नियाई
स्पैनिश
Spieglein, Spiegleinजर्मन
Märchen & Mythen
अंग्रेज़ी
चेक
Tageliedजर्मन
Renaissance
अंग्रेज़ी
डच
पुर्तगाली
Tanz mit mirजर्मन
Von Den Elben
अंग्रेज़ी #1 #2
इतावली
क्रोएशियाई
चेक #1 #2
डेनिश
तुर्की
पुर्तगाली
फारसी
फ्रेंच
बल्गेरियाई
मलयालम
मेसीडोनियाई
रूसी
रोमानियाई
समाप्त
स्पैनिश
हंगेरी
ग्रीक
Tanz über die Brückeजर्मन
Buch Der Balladen
अंग्रेज़ी #1 #2
टोंगन
फ्रेंच
बल्गेरियाई
Tempus Transitलैटिन
Zaubersprüche
अंग्रेज़ी
इतावली
जर्मन
फ्रेंच
Thaliaजर्मन
Märchen & Mythen
अंग्रेज़ी
चेक
The Lilyअंग्रेज़ी
Märchen & Mythen
जर्मन
तुर्की
The Market Songअंग्रेज़ी
Eden
जर्मन
तुर्की
Thymian & Rosmarinजर्मन
Von Den Elben
अंग्रेज़ी #1 #2
थाई
फ्रेंच
Tintaस्पैनिश
Totem
अंग्रेज़ी #1 #2 #3
इतावली
ग्रीक
जर्मन
तुर्की
फ्रेंच
Troum Unde SpiegelglasGerman (Middle High German)
Zaubersprüche
German (Low German)
अंग्रेज़ी #1 #2
जर्मन
रूसी
Undaलैटिन
Licht
Kurdish (Kurmanji)
अंग्रेज़ी
अरबी
इतावली
इन्डोनेशियाई
क्रोएशियाई
ग्रीक
जर्मन
टोंगन
तुर्की
पुर्तगाली
फारसी
फ्रेंच
यहूदी
रूसी
रोमानियाई
वेयतनामी
स्पैनिश
हंगेरी
UnicorneFrench (Old French)
Totem
अंग्रेज़ी #1 #2
इतावली
टोंगन
तुर्की
पुर्तगाली
फ्रेंच
रोमानियाई
Vom Trugeजर्मन
Zaubersprüche
अंग्रेज़ी
पुर्तगाली #1 #2
Von den ElbenGerman (Middle High German)
Licht (2003)
अंग्रेज़ी
इतावली
चेक
जर्मन
पुर्तगाली
फ्रेंच
स्पैनिश
हंगेरी
Von den Elben (2013)जर्मन
Von den Elben
अंग्रेज़ी
इतावली
पुर्तगाली
फ्रेंच
सर्बियाई
Walpurgisnachtजर्मन
Luna
Kurdish (Kurmanji)
अंग्रेज़ी #1 #2 #3
इतावली
ग्रीक
चेक
डच
तुर्की
पुर्तगाली
फारसी
फ्रेंच
बोस्नियाई
रूसी
रोमानियाई
स्पैनिश
हंगेरी
रोमानियाई
Warte Auf Michजर्मन
Von Den Elben
अंग्रेज़ी
फ्रेंच
मलयालम
रूसी
सर्बियाई
स्पैनिश
Welche Sprache Spricht Dein Herzजर्मन
Von Den Elben
अंग्रेज़ी #1 #2
इतावली
पुर्तगाली
फ्रेंच
स्पैनिश
Wenn wir uns wiedersehenजर्मन
Von Den Elben
अंग्रेज़ी
तुर्की
पुर्तगाली
फ्रेंच
स्पैनिश
स्वीडिश
Wilde Roseजर्मन
Von den Elben
Gaelic (Irish Gaelic)
अंग्रेज़ी
अरबी
इतावली
चीनी
तुर्की
पुर्तगाली
फ्रेंच
रूसी
समाप्त
स्पैनिश
Wind & Geigeजर्मन
Licht
अंग्रेज़ी #1 #2
टोंगन
तुर्की
पुर्तगाली
फ्रेंच
Zeit Nach Dem Sturmजर्मन
Totem
अंग्रेज़ी
टोंगन
तुर्की
Zeitgeistजर्मन
Eden
अंग्रेज़ी
टोंगन
फ्रेंच
Faun featuring lyricsअनुवाद
RÁN - Harpa Tonerनॉर्वेजियाई
LYS
अंग्रेज़ी
Patty Gurdy - Luringअंग्रेज़ीजर्मन
Faun also performedअनुवाद
Tine Kindermann - Ich hab die Nacht geträumetजर्मन
Schamlos schön - 13 alte Lieder aus Deutschland
Clemens Brentano - Lore Layजर्मन
Godwi (1801)
अंग्रेज़ी
फ्रेंच
Andrea Gerak - Ne aludj el (Don't Fall Asleep)हंगेरी
Árva az a madár (Lonely Is The Bird)
अंग्रेज़ी
कमेन्ट
Read about music throughout history