Fight Fire with Fire (बल्गेरियाई में अनुवाद)

बल्गेरियाई में अनुवादबल्गेरियाई
A A

Отвърни на огъня с огън

Прави на другите това, което те са ти сторили,
Но в какво, по дяволите, се превръща този свят?
Взривете вселената, направете я на нищо!
Ядрената война ще ни погребе.
 
Отвърни на огъня с огън,
Краят е близо.
Отвърни на огъня с огън,
Пръскайки се от страх.
 
Всички ще умрем!
 
Времето е като фитил – къс и бързогорящ.
Армагедон настъпва, както е предсказано в миналото.
 
Отвърни на огъня с огън,
Краят е близо.
Отвърни на огъня с огън,
Пръскайки се от страх.
 
Скоро горещите ветрове на смъртта ще изпълнят дробовете ни.
Боговете се смеят, затова поеми последния си дъх.
 
Отвърни на огъня с огън,
Краят е близо.
Отвърни на огъня с огън,
Пръскайки се от страх.
 
Отвърни на огъня с огън,
 
Отвърни
 
kdraviakdravia द्वारा शनि, 18/01/2014 - 22:46 को जमा किया गया
अंग्रेज़ीअंग्रेज़ी

Fight Fire with Fire

कमेन्ट