Advertisements

Poppy'nin Şarkısının Tersi - The reverse of poppy's song

1 post / 0 new
Novice
<a href="/hi/translator/anon13" class="userpopupinfo username" rel="user1432964">anon13</a>
जुड़ा: 10.09.2019
Pending moderation

Arkadaşlar bana poppy'nin concrete şarkısının tersindeki türkçe anlamı söyleyecek olan varmı belli oluyor birşeyler söylüyor fakat tam olarak anlayamadım
-- Friends tell me Poppy's concrete song has a Turkish meaning on the reverse is certain to say something, but I could not fully understand