Advertisements

Kurdish

1 post / 0 new
Super Member
<a href="/hi/translator/m%C3%AArd%C3%AEn%C3%AE" class="userpopupinfo username" rel="user1376812">mêrdînî</a>
जुड़ा: 26.03.2018
Pending moderation

Di zimanê xwe de bêtir wergerê bikin.