Advertisements

Gianna Nannini के लिरिक्स

लिरिक्सअनुवादअनुरोध
'O sole mioNeapolitanvideoअंग्रेज़ी
500 anniइतावलीvideo
Dispetto, 1995
अंग्रेज़ी
जर्मन
पुर्तगाली
Addioइतावलीvideoजर्मन
Aiutoइतावलीvideoजर्मन #1 #2
Alla fineइतावलीvideoजर्मन
Amandotiइतावलीvideo
Perle (2004)
अंग्रेज़ी
जर्मन #1 #2
डच
पोलिश
बोस्नियाई
यूक्रेनियाई
रोमानियाई
स्पैनिश
हंगेरी
Americaइतावलीvideo
California (1979)
अंग्रेज़ी
ग्रीक
जर्मन
पुर्तगाली
स्पैनिश
हंगेरी
Amica miaइतावलीvideoजर्मन
Amore amoreइतावलीvideoअंग्रेज़ी
Amore cannibaleइतावलीvideo
Aria
अंग्रेज़ी
Amore giganteइतावलीvideo
Amore gigante (2017)
जर्मन
Ariaइतावलीvideo
Aria (2002)
अंग्रेज़ी #1 #2 #3
एस्तोनियाई
जर्मन
पोलिश
यूक्रेनियाई
रोमानियाई #1 #2
सर्बियाई
स्पैनिश
हंगेरी
Attimoइतावलीvideo
Giannadream - Solo i sogni sono veri (2009)
अंग्रेज़ी #1 #2
जर्मन
पुर्तगाली
यूक्रेनियाई
हंगेरी
Autostradaइतावलीvideo
G.N. (1981)
अंग्रेज़ी
Avventurieraइतावलीvideo
Profumo, 1986
अंग्रेज़ी
जर्मन
Babbino caroइतावलीvideo
Baciami quiइतावलीvideo
Inno
अंग्रेज़ी
क्रोएशियाई
जर्मन
स्पैनिश
सर्बियाई
Bacio fondenteइतावलीvideo
Ballamiइतावलीvideo
Puzzle (1984)
अंग्रेज़ी
Bambolinaइतावलीvideo
Bastaइतावलीvideo
Una Radura... (1977)
अंग्रेज़ी
Battiti e respiriइतावलीvideo
Aria, 2002
अंग्रेज़ी
Bell'amicaइतावलीvideo
Bellatrixइतावलीvideo
Bello e impossibileइतावलीvideo
Profumo (1986)
अंग्रेज़ी #1 #2
क्रोएशियाई
जर्मन #1 #2
पुर्तगाली
फ्रेंच #1 #2
बल्गेरियाई
बोस्नियाई
रूसी
रोमानियाई
समाप्त
सर्बियाई
स्पैनिश
हंगेरी
Bello pero imposibleस्पैनिशvideoअंग्रेज़ी
रूसी
Bi Bipइतावलीvideo
C'è chi dice noइतावलीvideoअंग्रेज़ी
जर्मन
Californiaइतावलीvideo
California
अंग्रेज़ी
जर्मन
फ्रेंच
स्पैनिश
Carillonइतावलीvideo
Carusoइतावलीvideoग्रीक
Casablancaइतावलीvideoअंग्रेज़ी
Centomilaइतावलीvideoअंग्रेज़ी
Chicosस्पैनिशvideo
Ciaoइतावलीvideoअंग्रेज़ी
Cinemaइतावलीvideoजर्मन
Cinque minutiइतावलीvideoजर्मन
Com'eraइतावलीvideo
Io e te (2011)
अंग्रेज़ी
जर्मन
पुर्तगाली
Come seiइतावलीvideo
Come un angeloइतावलीvideo
Gianna Nannini
अंग्रेज़ी
Come un trenoइतावलीvideoजर्मन
Come una schiavaइतावलीvideo
Con teइतावलीvideoअंग्रेज़ी
क्रोएशियाई
जर्मन
Contaminataइतावलीvideo
Bomboloni (1996)
अंग्रेज़ी
जर्मन
Contrastoइतावलीvideo
Cosa vuoiइतावलीvideoजर्मन
बल्गेरियाई
Crimine d'amoreइतावलीvideo
Aria (2002)
अंग्रेज़ी
क्रोएशियाई
जर्मन
Cuore zingaroइतावलीvideo
Dannyइतावलीvideo
Deaइतावलीvideo
Scandalo
क्रोएशियाई
अंग्रेज़ी
Dedicatoइतावलीvideoजर्मन
Dialogoइतावलीvideo
Una Radura... (1977)
अंग्रेज़ी
जर्मन
डच
पोलिश
Dimenticaइतावलीvideoअंग्रेज़ी
क्रोएशियाई
यूक्रेनियाई
Dimmelo chi seiइतावलीvideo
Dimmi dimmeloइतावलीvideo
Cuore (1998)
अंग्रेज़ी
Dj Morphineइतावलीvideo
Aria
अंग्रेज़ी
Dolente Piaइतावलीvideo
Pia come la canto io (2007)
अंग्रेज़ी
जर्मन
पुर्तगाली
पोलिश
हंगेरी
Donne in amoreइतावलीvideo
Malafemmina, 1988
अंग्रेज़ी
जर्मन
सर्बियाई
Due ragazze in meइतावलीvideo
E poi viaggiaiइतावलीvideo
E-ya-po E-ya-poइतावलीvideo
Scandalo (1990)
अंग्रेज़ी
Fantasiaइतावलीvideo
Fenomenaleइतावलीvideo
Amore gigante
अंग्रेज़ी
जर्मन
पुर्तगाली
फ्रेंच
रूसी
Fiestaइतावलीvideo
Puzzle (1984)
अंग्रेज़ी
क्रोएशियाई
Filo, filoइतावलीvideo
Amore gigante (2017)
अंग्रेज़ी
जापानी
Fiori del velenoइतावलीvideo
Scandalo (1990)
अंग्रेज़ी
Fotografiaइतावलीvideo
Dispetto, 1995
जर्मन
अंग्रेज़ी
Fotoromanzaइतावलीvideo
Puzzle (1984)
अंग्रेज़ी
जर्मन
स्पैनिश
पोलिश
Frenesiaइतावलीvideo
Una radura... (1977)
अंग्रेज़ी
Fumettoइतावलीvideo
Gelosiaइतावलीvideo
Profumo, 1986
अंग्रेज़ी
Giramoreइतावलीvideoजर्मन
Goodbye my Heartइतावलीvideo
California
जर्मन
Grazieइतावलीvideo
Grazie (2006)
अंग्रेज़ी
जर्मन
रोमानियाई
हंगेरी
Hey, Biondaइतावलीvideo
Malafemmina (1988)
अंग्रेज़ी
जर्मन
पुर्तगाली
Hold the Moonअंग्रेज़ीvideo
Grazie - International Edition
इतावली
जर्मन
पुर्तगाली
स्पैनिश
I maschiइतावलीvideo
Giannissima
अंग्रेज़ी #1 #2
क्रोएशियाई
जर्मन #1 #2
जापानी
तुर्की
पुर्तगाली
पोलिश
फ्रेंच
रूसी
स्पैनिश
हंगेरी #1 #2
I Wanna Die 4 Uइतावलीvideo
Io e te (2011)
अंग्रेज़ी
जर्मन
पुर्तगाली
यूक्रेनियाई
Il cielo in una stanzaइतावलीग्रीक
Il mondoइतावलीvideo
Il pastoreइतावलीvideo
Gianna Nannini (1976)
अंग्रेज़ी
तुर्की
Immortaleइतावलीvideo
Aria
अंग्रेज़ी
In the Rainइतावलीvideoजर्मन
Indianaइतावलीvideoअंग्रेज़ी
Indimenticabileइतावलीvideo
Inno
अंग्रेज़ी
क्रोएशियाई
जर्मन
Innoइतावलीvideo
INNO
क्रोएशियाई
जर्मन
अंग्रेज़ी
Insieme a te non ci sto piùइतावलीvideo
Hitalia 2014
जर्मन
Ioइतावलीvideo
Grazie (2006)
अंग्रेज़ी
जर्मन
पोलिश
रोमानियाई
सर्बियाई
Io che amo solo teइतावलीvideoग्रीक
जर्मन
Io che non vivo senza teइतावलीvideoग्रीक
जर्मन
Io ci saròइतावलीvideo
Cuore (1998)
अंग्रेज़ी
जर्मन
Io e Bobby McGeeइतावलीvideo
California
अंग्रेज़ी
क्रोएशियाई
जर्मन
Io e teइतावलीvideo
Io senza teइतावलीvideo
X Forza E X Amore (1993)
अंग्रेज़ी
जर्मन
पोलिश
स्पैनिश
Kolossalइतावलीvideo
L'abbandonoइतावलीvideo
L'immensitàइतावलीvideo
Hitalia
जर्मन
L'ultimo Latin loverइतावलीvideoजर्मन
L'urloइतावलीvideo
Puzzle (1984)
अंग्रेज़ी
La canzone di Marinellaइतावली
La divina commediaइतावली
La fine del mondoइतावली
La gelosiaइतावलीvideo
La lupa e le stelleइतावलीvideo
California, 1979
अंग्रेज़ी
La stradaइतावलीvideo
Lamentoइतावलीvideoजर्मन
Lasciami stareइतावलीvideoजर्मन
Latin loverइतावलीvideo
Latin Lover (1982)
अंग्रेज़ी
जर्मन
हंगेरी
Le carezzeइतावलीvideo
Le cornaइतावलीvideo
Le ragazzeइतावलीvideo
Leiइतावलीvideo
California (1979)
अंग्रेज़ी
जर्मन
रोमानियाई
Lontano dagli occhiइतावलीvideo
Hitalia 2014
जर्मन
Lontano lontanoइतावलीvideo
Dispetto, 1995
अंग्रेज़ी
Luci rosseइतावलीvideo
Luna dell'estइतावलीvideo
Malafemmina, 1988
अंग्रेज़ी
Ma lasciati andareइतावलीvideo
Madonna-Weltइतावलीvideo
Mai per amoreइतावलीvideo
Io e te - Deluxe Edition
अंग्रेज़ी
क्रोएशियाई
जर्मन
पुर्तगाली
Maledetto ciaoइतावलीvideo
Giannadream - Solo I Sogni Sono Veri (2009)
अंग्रेज़ी
Mamma (Mama)इतावलीvideoजर्मन
Maremmaइतावलीvideo
Maria Paolaइतावलीvideo
Meravigliati i boschiइतावलीvideo
Pia come la canto io
अंग्रेज़ी
Meravigliosa creaturaइतावलीvideo
Momo alla conquista del tempo (2001)
अंग्रेज़ी #1 #2
क्रोएशियाई
ग्रीक
जर्मन
जापानी
पुर्तगाली
पोलिश
फ्रेंच
बल्गेरियाई
यूक्रेनियाई
रोमानियाई
स्पैनिश #1 #2
हंगेरी
Meravigliosamente crudeleइतावलीvideo
Aria
अंग्रेज़ी
क्रोएशियाई
Mi amiइतावलीvideo
Io e te (2011)
क्रोएशियाई
जर्मन
अंग्रेज़ी
Mi fai incazzareइतावलीvideo
Mioइतावलीvideo
Aria
अंग्रेज़ी
Morta per autoprocurato abortoइतावलीvideo
Mura Muraइतावलीvideo
Nel blu dipinto di blu (Volare)इतावलीvideo
Io e te (2011)
अंग्रेज़ी #1 #2
ग्रीक
तुर्की
रूसी
Nessuna direzioneइतावलीvideo
Ninna nannaइतावलीvideo
X forza e X amore, 1993
अंग्रेज़ी
Ninna neinइतावलीvideo
Ninna neraइतावलीvideo
Non c'è paceइतावलीvideo
Dispetto, 1995
अंग्रेज़ी
Non c'è più soleइतावलीvideo
Non è veroइतावलीvideo
Amore gigante (2017)
जर्मन
Non ti voglioइतावलीvideo
Dispetto, 1995
अंग्रेज़ी
Nostrastoriaइतावलीvideoजर्मन
Notti senza cuoreइतावलीvideo
Cuore (1998)
अंग्रेज़ी
क्रोएशियाई
जर्मन
यूक्रेनियाई
हंगेरी
Nuova eraइतावलीvideo
Aria, 2002
अंग्रेज़ी
Nuvole di fangoइतावलीvideoअंग्रेज़ी
क्रोएशियाई
Occhi apertiइतावलीvideo
Ogni tantoइतावलीvideo
Io E Te (2011)
अंग्रेज़ी
कैटलन
क्रोएशियाई
जर्मन
पुर्तगाली
रोमानियाई
Oh marinaioइतावलीvideo
X Forza E X Amore (1993)
अंग्रेज़ी
Ologrammaइतावलीvideo
Oraइतावलीvideo
Ottava vitaइतावलीvideoअंग्रेज़ी
क्रोएशियाई
Pazienzaइतावलीvideoअंग्रेज़ी
क्रोएशियाई
फारसी
सर्बियाई
Peccato originaleइतावलीvideo
Pensamiइतावलीvideoजर्मन
Per dispettoइतावलीvideoअंग्रेज़ी
Per forza e per amoreइतावलीvideo
× forza e × amore (1993)
Perchéइतावलीvideo
Io e te
अंग्रेज़ी
क्रोएशियाई
जर्मन
तुर्की
फ्रेंच
Perfettoइतावलीvideo
Io e te
क्रोएशियाई
अंग्रेज़ी
Piangeròइतावलीvideoअंग्रेज़ी
क्रोएशियाई
जर्मन
Piccoli particolariइतावलीvideo
Amore Gigante 2017
अंग्रेज़ी
जर्मन
पुर्तगाली
Pleaseइतावलीvideo
Extradream
क्रोएशियाई
अंग्रेज़ी
Possiamo sempreइतावलीvideo
Grazie (2006)
अंग्रेज़ी
जर्मन
पोलिश
Primadonnaइतावलीvideo
Latin Lover
जर्मन
अंग्रेज़ी
Principe azzurroइतावलीvideoजर्मन
Profumoइतावलीvideo
Profumo (1986)
अंग्रेज़ी
जर्मन
रूसी
हंगेरी
Pugni chiusiइतावलीvideoजर्मन
Quale amoreइतावलीvideoअंग्रेज़ी
Quante maniइतावलीvideoजर्मन
Quasi quasi rimangoइतावलीvideo
Amore gigante
अंग्रेज़ी
जर्मन
पुर्तगाली
Radio Baccanoइतावलीvideoअंग्रेज़ी
क्रोएशियाई
Ragazzo dell'Europaइतावलीvideoअंग्रेज़ी
जर्मन
हंगेरी
Rebeccaइतावलीvideoसर्बियाई
Revolutionइतावलीvideo
Riprendo la mia facciaइतावलीvideo
Rock 2इतावलीvideo
Io e te (2011)
अंग्रेज़ी
पुर्तगाली
Sabbie mobiliइतावलीvideo
Amore gigante (2017)
जर्मन
Salomèइतावलीvideo
Salvamiइतावलीvideo
Extradream (2009)
अंग्रेज़ी
चीनी
जर्मन
रोमानियाई
स्पैनिश
Scandaloइतावलीvideoअंग्रेज़ी
क्रोएशियाई
सर्बियाई
Scegli meइतावलीvideoजर्मन
Scossa magicaइतावलीvideo
Giannadream: Solo i sogni sono veri (2009)
अंग्रेज़ी
Scusaइतावलीvideo
Seइतावलीvideo
Se vai viaइतावलीvideo
Puzzle (1984)
जर्मन
अंग्रेज़ी
Seduzioneइतावलीvideo
Sei nell'animaइतावलीvideo
Grazie (2006)
अंग्रेज़ी #1 #2
क्रोएशियाई
जर्मन
तुर्की
पुर्तगाली
पोलिश
फ्रेंच
बेलारूसी
यूक्रेनियाई
रूसी
रोमानियाई
सर्बियाई
स्पैनिश
हंगेरी
Senza un'alaइतावलीvideo
Settimanimaइतावलीvideo
Sex, drugs and beneficenzaइतावलीvideoक्रोएशियाई
अंग्रेज़ी
Siamo nella merdaइतावलीvideo
Giannadream - Solo i sogni sono veri (2009)
अंग्रेज़ी
पुर्तगाली
Siamo ricchiइतावलीvideo
Siamo viviइतावलीvideo
Sognamiइतावलीvideo
California (1979)
अंग्रेज़ी
पोलिश
Sognoइतावलीvideoअंग्रेज़ी
जर्मन
Sogno per vivereइतावलीvideo
Giannadream – Solo i sogni sono veri (2009)
अंग्रेज़ी
क्रोएशियाई
जर्मन
पुर्तगाली
सर्बियाई
Solaइतावलीvideo
Sono stancoइतावलीvideo
Sorridiइतावलीvideoजर्मन
Spiriti amantiइतावली
Stellicidioइतावलीvideo
Stopइतावलीvideo
Storia di un sorrisoइतावलीvideo
Suicidio d'amoreइतावलीvideo
GiannaBest (2007)
अंग्रेज़ी
जर्मन #1 #2
पोलिश
स्पैनिश
Svegliaइतावलीvideo
Aria
Tearsइतावलीvideo
Hitstory (2015)
अंग्रेज़ी
जर्मन
पुर्तगाली
Terra stranieraइतावलीvideo
Testamentoइतावलीvideo
Ti avevo chiesto solo di toccarmiइतावलीvideo
Ti spezzo il cuoreइतावलीvideo
Ti voglio tanto beneइतावलीvideoअंग्रेज़ी
जर्मन
रोमानियाई
सर्बियाई
Tira, tiraइतावलीvideo
Torneraiइतावलीvideoजर्मन
Treno Bisइतावलीvideoजर्मन
Tutta miaइतावलीvideoजर्मन
Tutto quello che voglioइतावलीvideoजर्मन
Un desiderioइतावलीvideo
GiannaBest, 2007
अंग्रेज़ी
Un dio che cadeइतावलीvideo
Aria
अंग्रेज़ी
Un giorno disumanoइतावलीvideoअंग्रेज़ी
जर्मन
Un ragazzo come teइतावलीvideoअंग्रेज़ी
जर्मन
Un'anima di sugheroइतावलीvideo
Bella, bellissima
अंग्रेज़ी
जर्मन
Un'avventuraइतावलीvideoजर्मन
Un'estate italianaइतावलीvideoअंग्रेज़ी #1 #2
चीनी
जर्मन #1 #2
जापानी
पुर्तगाली
फ्रेंच
बल्गेरियाई
रोमानियाई
हंगेरी
फारसी
सर्बियाई
Una luceइतावलीvideo
Scandalo
क्रोएशियाई
जर्मन
अंग्रेज़ी
Una raduraइतावलीvideo
Una vita con teइतावलीvideoजर्मन
Uo'-Uo' (Uo-Uo)इतावलीvideo
Uomini a metàइतावलीvideo
Aria
अंग्रेज़ी
क्रोएशियाई
Vieni ragazzoइतावलीvideo
Vitti na crozzaSicilianvideoअंग्रेज़ी
रूसी
Voglio fare l'amore (Versione 1)इतावलीvideo
Malafemmina
जर्मन
Voglio fare l'amore (Versione 2)इतावलीvideo
(2010)
जर्मन
Voloइतावलीvideo
Aria
अंग्रेज़ी
जर्मन
Volo 5/4इतावलीvideo
Latin Lover
अंग्रेज़ी
जर्मन
Wagon-litsइतावलीvideo
कमेन्ट
SaintMarkSaintMark    बुध, 15/11/2017 - 14:07

almost all videolinks of this page are dead. Gianna is one of the 10 most important singers in modern italian history. i don't understand this website sometimes. videos were all from vimeo. added less than 4 yrs ago. something will have to change, either this page or copyright laws.