halala (लिप्यंतरण)

Advertisements

halala

Հալալա, հա լա լա,
Հալալա, հա լա լա...
 
Հալալա, հա լա լա,
Հալալա, հա լա լա...
 
Չգիտեմ` ինչու՞ է այդպես,
Երբ քեզ տեսնում, ինձ մոռանում եմ ես,
Չգիտեմ` ինչու՞ է այդպես,
Երբ մոտենում ու համբուրում եմ քեզ,
Նեղանում ես, հեռանում ես ու գոռում ես` >:
Մոռանում ես, որ սրտումս դու սեր վառեցիր,
Ա՜յ, այ՜, այ՜, ա՜խ
 
(ԿՐԿՆԵՐԳ)
Հալալա՛, ա՜խ, հալալա՛ ինձ,
Որ քեզ դիմացել եմ,
Հալալա՛, ա՜խ, հալալա՛ ինձ,
Սե՛ր իմ, իմացել եմ` ասել ես,
Որ սերս քիչ է, քիչ է, քիչ է քեզ համար,
Հալալա՛ ինձ, որ դիմանում եմ քեզ այսքա՜ն երկար: (2x)
 
Չգիտես դու դեռ, որ քո սիրտը իմը, իմը, իմն է դառնալու,
Չգիտես, որ ուր էլ գնաս դու, մեկ է հետ ես վերադառնալու,
Բայց էլի, տե՛ս, նեղանում ես ու գոռում ես՝ >,
Մոռանում ես դու մեր սերը, որը դու, հենց դու կործանեցիր:
 
(ԿՐԿՆԵՐԳ)
Հալալա՛, ա՜խ, հալալա՛ ինձ,
Որ քեզ դիմացել եմ,
Հալալա՛, ա՜խ, հալալա՛ ինձ,
Սե՛ր իմ, իմացել եմ` ասել ես,
Որ սերս քիչ է, քիչ է, քիչ է քեզ համար,
Հալալա՛ ինձ, որ դիմանում եմ քեզ այսքա՜ն երկար: (2x)
 
Հալալա, հա լա լա,
Հալալա, հա լա լա...
 
Հալալա, հա լա լա,
Հալալա, հա լա լա...
 
kazabluekazablue द्वारा मंगल, 27/05/2014 - 16:37 को जमा किया गया
लिप्यंतरण
Align paragraphs
A A

Halala

Halala, ha la la,
Halala, ha la la...
 
Halala, ha la la,
Halala, ha la la...
 
Ch’gitem` inch’u՞ e aydpes,
Yerb k’yez tesnum, indz morranum yem yes,
Ch’gitem` inch’u՞ e aydpes,
Yerb motenum u hamburum yem k’yez,
Neghanum yes, herranum yes u gorrum yes` >:
Morranum yes, vor srtums du ser varrets’ir,
A՜y, ay՜, ay՜, a՜kh
 
(KRKNERG)
Halala՛, a՜kh, halala՛ indz,
Vor k’yez dimats’yel yem,
Halala՛, a՜kh, halala՛ indz,
Se՛r im, imats’yel yem` asel yes,
Vor sers k’ich’ e, k’ich’ e, k’ich’ e k’yez hamar,
Halala՛ indz, vor dimanum yem k’yez aysk’a՜n yerkar: (2x)
 
Ch’gites du derr, vor k’vo sirty imy, imy, imn e darrnalu,
Ch’gites, vor ur el gnas du, mek e het yes veradarrnalu,
Bayts’ eli, te՛s, neghanum yes u gorrum yes՝ >,
Morranum yes du mer sery, vory du, hents’ du kortsanets’ir:
 
(KRKNERG)
Halala՛, a՜kh, halala՛ indz,
Vor k’yez dimats’yel yem,
Halala՛, a՜kh, halala՛ indz,
Se՛r im, imats’yel yem` asel yes,
Vor sers k’ich’ e, k’ich’ e, k’ich’ e k’yez hamar,
Halala՛ indz, vor dimanum yem k’yez aysk’a՜n yerkar: (2x)
 
Halala, ha la la,
Halala, ha la la...
 
Halala, ha la la,
Halala, ha la la...
 
1998Ruby19981998Ruby1998 द्वारा रवि, 09/11/2014 - 14:59 को जमा किया गया
chiakichiaki के अनुरोध के जवाब में जोड़ा गया
"halala" के अन्य अनुवाद
लिप्यंतरण 1998Ruby1998
कमेन्ट