Advertisements

Harout Pamboukjian के लिरिक्स

Harout Pamboukjian
लिरिक्सअनुवादअनुरोध
Leran Lanjin (Լեռան Լանջին)आर्मेनियाईvideoलिप्यंतरण
O Qamiआर्मेनियाई
Sare jurआर्मेनियाई
Tariner (Transliteration in Russian)आर्मेनियाईvideoरूसी
Zokanchआर्मेनियाईvideoरूसी
लिप्यंतरण
Արա, Վայ, Վայ (Ara Vay, Vay)आर्मेनियाई
Դու Ուզեցիր (Du Uzetsir)आर्मेनियाईvideo
Թե Աչերես ՔԵզ Որոնեն(Te Achers Qez Voronen)आर्मेनियाईvideo
Իմ Երևան (Im Yerevan)आर्मेनियाईvideoरूसी
Հայ Քաջեր (Hay Qajer)आर्मेनियाईvideoअंग्रेज़ी
तुर्की
लिप्यंतरण
Հայ Ֆեդայի, Ձան Ֆեդայի (Hay Fedayi, Jan Fedayi)आर्मेनियाईलिप्यंतरण
रूसी
Հայի աչքերआर्मेनियाईvideoतुर्की
रूसी
लिप्यंतरण #1 #2
Հասնենք Սասուն (Hasnenq Sasun)आर्मेनियाई
Մշո Աղջիկ (Msho Aghchik)आर्मेनियाईvideoरूसी
Սիրում Եմ Քեզ (Sirum Em Kez)आर्मेनियाईvideoनॉर्वेजियाई
Տարիներ (Tariner)आर्मेनियाईvideo
Cd single
अंग्रेज़ी
लिप्यंतरण
Տարիներ, տարիներ կըսահեն (Tariner, tariner ksahen)आर्मेनियाईvideoनॉर्वेजियाई
Քո Սեվ Աչերը (Qo Sev Achere)आर्मेनियाईvideoअंग्रेज़ी
नॉर्वेजियाई
Harout Pamboukjian also performedअनुवाद
Rouben Matevosian - Կ'ուզեմ հիմի փչե զուռնէնआर्मेनियाईvideoरूसी
लिप्यंतरण
कमेन्ट