Hotel California (बेलारूसी में अनुवाद)

Advertisements
बेलारूसी में अनुवादबेलारूसी
A A

Гатэль Калiфорнiя (каля прафiлакторыя)

На шашы праз пустэчу вецер дзьме ý валасах,
да нябёсаý уздымае траýкi салодкi пах
Уперадзе недалёка нейкi агеньчык блiшчыць,
мiтусня ý вачах, стомленасць ýсюль,
час спынiцца ýначы.
 
Постаць кабеты на ганку,
чую лёсу званы,
разумею: гэта будзе пекла,
цi рай ý якiм здейсняцца сны?
Яна шлях асвяцiла, запалiýшы свячу,
i праз цемрадзь нiбыта
галасы я пачуý
 
Вiтаем ý саýгасным прафiлакторыi
Дзеýкi, баня, лес,
ёсць электрафарэз!
Досыць вольных пакояý у прафiлакторыi!
улетку i зiмой, знойдзеш тут (с)пакой
 
Шалела па шмотках фiрмовых, бацькоý стары Мэрсэдэс,
наýкол шмат хлопцаý прыгожых – дураслiýцаý, гарэз
Скачуць вунь па падворку - лета ýсiх весялiць.
Нехта танчыць каб запамятаць, нехта – каб пазабыць…
 
Карчмара я паклiкаý:
«Прынясi, дзед, вiна! кажа
- Пiва, крыжачок, гарэлка,а гарадскога пiтва тут няма!»
Тыя галасы працягвалi з далечы гучаць,
каб апоýнач раптам абудзiць,
ды табе прашаптаць
 
Вiтаем ý саýгасным прафiлакторыi
Дзеýкi, баня, лес,
ёсць электрафарэз!
Жыцце марнатравiм у прафiлакторыi
Неспадзяваначка! А ты чаго чакаý?
 
Уся столя ý люстэрках,
Князь Галiцын са льдом,
Яна кажа:
«мы па ýласным жаданнi трываем гэнны салодкi палон».
У кабiнеце дырэктара
ýсе на новы фэст сабралiсь:
парцаляна, сталовыя прыборы –
ýсё адно напiлiсь.
 
Я з апошняга помню:
блукаý у пошуках выйсця,
каб знайсцi тыя дзверы
праз якiя трапiý сюды калiсьцi
Мне вахцёр стары кажа: «не турбуйся дарма, у любы час вызваляй пакой,
але адсюль вызваленьня няма!»
 
Max_PragensisMax_Pragensis द्वारा शुक्र, 10/11/2017 - 17:08 को जमा किया गया
आख़िरी बार बुध, 28/11/2018 - 19:35 को Max_PragensisMax_Pragensis द्वारा संपादित
लेखक के कमेन्ट:

Пераклад крыху да беларускiх рэалiй
Зараз ýжо можна п'янымi раýсцi Hotel California i па-беларуску :-)

अंग्रेज़ीअंग्रेज़ी

Hotel California

"Hotel California" के अन्य अनुवाद
बेलारूसी Max_Pragensis
कृपया "Hotel California" का अनुवाद करने में सहायता करें
Eagles: टॉप 3
कमेन्ट