How Far I'll Go (बल्गेरियाई में अनुवाद)

Advertisements
अंग्रेज़ी

How Far I'll Go

I've been staring at the edge of the water
Long as I can remember, never really knowing why
I wish I could be the perfect daughter
But I come back to the water, no matter how hard I try
Every turn I take, every trail I track
Every path I make, every road leads back
To the place I know, where I cannot go, where I long to be
 
See the line where the sky meets the sea? It calls me
And no one knows, how far it goes
If the wind in my sail on the sea stays behind me
One day I’ll know, if I go there’s just no telling how far I’ll go
 
I know everybody on this island, seems so happy on this island
Everything is by design
I know everybody on this island has a role on this island
So maybe I can roll with mine
I can lead with pride, I can make us strong
I’ll be satisfied if I play along
But the voice inside sings a different song
What is wrong with me?
 
See the light as it shines on the sea? It’s blinding
But no one knows, how deep it goes
And it seems like it’s calling out to me, so come find me
And let me know, what’s beyond that line, will I cross that line?
 
See the line where the sky meets the sea? It calls me
And no one knows, how far it goes
If the wind in my sail on the sea stays behind me
One day I’ll know, how far I’ll go
 
FrozenHeartFrozenHeart द्वारा रवि, 30/10/2016 - 15:14 को जमा किया गया
आख़िरी बार बुध, 27/11/2019 - 16:06 को MichaelNaMichaelNa द्वारा संपादित
बल्गेरियाई में अनुवादबल्गेरियाई
Align paragraphs
A A

Колко надалеч ще стигна (Поп версия)

Стоях на ръба на брега
От цяла вечност, не знаейки защо
Надявах се да бъда перфектната дъщеря
Но винаги се връщам до водата, независимо колко силно опитвам
Всеки завой, който направя, всяка диря, която последвам
Всяка пътека, по която поема, всеки път ме връща обратно
До мястото, което познавам, където не мога да отида, въпреки че искам
 
Виждаш ли линията, където небето среща морето? Зове ме
И никой не знае, колко надалеч отива
Ако попътният вятър е на моя страна
Един ден ще узная, ако отида без значение колко далеч стигна
 
Познавам всеки на този остров, изглеждат толкова щастливи на този остров
Всичко си има място
Знам, че всеки на този остров си има роля
Така че може би ще се справя с моята
Мога да управлявам с гордост, мога да ни направя силни
Ще бъда задоволена, ако продължа
Но гласчето в мен пее различна песен
Какво не ми е наред?
 
Виждаш ли светлината, която се отразява в морето? Заслепяваща е
Но никой не знае колко надълбоко отива
И изглежда сякаш ме вика, така че намери ме
И ми позволи да разбера какво има зад тази линия, ще премина ли тази линия?
 
Виждаш ли линията, където небето среща морето? Зове ме
И никой не знае, колко надалеч отива
Ако попътният вятър е на моя страна
Един ден ще узная, ако отида без значение колко далеч стигна
 
AllexanndraaaAllexanndraaa द्वारा शनि, 27/05/2017 - 18:54 को जमा किया गया
लेखक के कमेन्ट:

Надявам се превода да ви хареса ^^

"How Far I'll Go" के अन्य अनुवाद
बल्गेरियाई Allexanndraaa
कमेन्ट
IceyIcey    सोम, 02/07/2018 - 22:18

The source lyrics have been updated according to the subtitles published on the official Vevo channel. Please review your translation.

I've been standing -> I've been staring
Though I long to be -> Where I long to be