I Stand (यहूदी में अनुवाद)

यहूदी में अनुवादयहूदी
A A

עומדת

הלכתי את הדרך עד שהוא שחוק
התנגשתי בקיר
אני הזאת שעלתה ונפלה
שיחקתי את לבי
כששיחקתי את הדמות
אבל זה נתן לי לעבור את הגשם
הרגשתי את המאמץ
עשיתי טעויות
עם המפלצות בתוך ראשי
אבל בסוף
אתה עומד שם
אתה האחד שתמיד אכפת לו
 
כי אני עומדת
אני עומדת
אני עומדת כאן
רק בגללך
כל חלק ממני הוא חלק ממך
עומדת
 
אני עומדת גאה*
אני יכולה להכיל את הכל
עכשיו אני רואה לאן אני שייכת
הדרך שבחרתי
עזר לי להבין
עכשיו החיים האלו הם שלי לשחק איתם
אני מודה לך, יצרת אותי
אתה האוויר שלי
תמיד אהיה אכפת לי ממך
 
אני עומדת
אני עומדת
אני עומדת כאן
רק בגללך
כל חלק ממני הוא חלק ממך
עומדת
 
אתה אף פעם לא עוזב אותי**
אתה תמיד מאמין ואתה רואה
אני עומדת
עומדת
 
MeeeruhMeeeruh द्वारा मंगल, 11/07/2017 - 23:48 को जमा किया गया
Zarina01Zarina01 के अनुरोध के जवाब में जोड़ा गया
लेखक के कमेन्ट:

*כתוב כאן "אני עומדת גבוהה", אבל הרעיון הוא שהיא עומדת גאה

**תרגום מילולי: "אתה אף פעם לא מאבד את האחיזה שלך בי". התלבטתי אם לכתוב את זה אבל בסוף בחרתי באחר כיותר קצר ויתר לרוח השיר

अंग्रेज़ीअंग्रेज़ी

I Stand

Gabriela Gunčíková: टॉप 3
Idioms from "I Stand"
कमेन्ट