Imagine (फिलिपिनो/तागालोग में अनुवाद)

Advertisements
फिलिपिनो/तागालोग में अनुवादफिलिपिनो/तागालोग
A A

Isipin

Isipin mo walang langit
Madali lang kapag sinubukan mo
Walang impyerno sa ilalim natin
Sa taas natin ay kalangitan lamang
Isipin mo lahat ng taong nabubuhay para sa ngayon
 
Isipin mo walang mga bansa
Hindi ito mahirap gawin
Walang dahilan ng pagpatay o pagpapakamatay
At wala ding relihiyon
Isipin mo lahat ng taong nabubuhay ng payapa, ikaw
 
Masasabi mong isa akong nangangarap
Pero hindi ako nag-iisa
Sana ay balang araw sumama ka sa amin
At ang mundo'y magiging isa
 
Isipin mo walang mga pag-aari
Iniisip ko kung kayo mo
Walang silbi ang kagahaman o kagutuman
Ang kapatiran nating mga tao
Isipin mo lahat ng tao ay nagbabahaginan ng lahat ng mundo, ikaw
 
Masasabi mong isa akong nangangarap
Pero hindi ako nag-iisa
Sana ay balang araw sumama ka sa amin
At ang mundo'y magiging isa
 
Paul SisonPaul Sison द्वारा शनि, 16/03/2019 - 13:12 को जमा किया गया
अंग्रेज़ीअंग्रेज़ी

Imagine

"Imagine" के अन्य अनुवाद
फिलिपिनो/तागालोग Paul Sison
कृपया "Imagine" का अनुवाद करने में सहायता करें
John Lennon: टॉप 3
कमेन्ट