İzmir Marşı (आज़रबाइजानी में अनुवाद)

Advertisements
तुर्की

İzmir Marşı

İzmir'in Dağlarında Çiçekler Açar
Altın Güneş Orada Sırmalar Saçar
Bozulmuş Düşmanlar Yel Gibi Kaçar
Yaşa Mustafa Kemal Paşa Yaşa
Adın Yazılacak Mücevher Taşa
 
İzmir'in Dağlarında Oturdum Kaldım
Şehit Olanları Deftere Yazdım
Öksüz Yavruları Bağrıma Bastım
Kader Böyle İmiş Ey Garip Ana
Kanım Feda Olsun Güzel Vatana
 
Yaşa Mustafa Kemal Paşa Yaşa
Adın Yazılacak Mücevher Taşa...
 
Milli Mücadeleye destek olmak için canı pahasına savaşan Karakol Cemiyeti'nden Yenibahçeli Şükrü'ye, Hamza Grubu'ndan Yüzbaşı Seyfettin'e, Mim Mim Grubu'ndan Topkapılı Mehmet Cambaz'a selam olsun. İmalat-ı Harbiye'den Eyüp Bey'e, Berzenci Grubu'ndan Ahmet Berzenci'ye, Ferhat Grubu'ndan Mustafa İzzet' selam olsun. Kuva'cı kahramanlar; Yahya Kaptan'a Ali Çetinkaya'ya, Şahin Bey'e, Sütçü İmam'a ve Ahmet Hulusi Efendi'ye selam olsun. Kadınlarımız Ayşe Çavuş'a, Halime Çavuş'a, Asker Saime'ye, Melek Hanım'a, Tayyar Rahime'ye, Kara Fatma'ya ve Gördesli Makbule'ye bin selam olsun. Daha önce Çanakkale'de, Conkbayırı'nda, Kemalyeri'nde ve daha sonra Adana'da, Maraş'ta, Sakarya'da, Urfa'da, Afyon'da, Antep'te ve İzmir'in dağlarında Mustafa Kemal'lere selam olsun, selam olsun, selam olsun..
 
Tuna ÖztürkTuna Öztürk द्वारा मंगल, 06/06/2017 - 15:10 को जमा किया गया
आख़िरी बार शनि, 23/06/2018 - 23:25 को malucamaluca द्वारा संपादित
आज़रबाइजानी में अनुवादआज़रबाइजानी
Align paragraphs
A A

İzmir Himni

İzmirin Dağlarında Çiçəklər Açar
Qızıl Günəş Orda Sırmalar Səpər
Pozulmuş Düşmənlər Yel Kimi Qacar
Yaşa Mustafa Kamal Paşa Yaşa
Adın Yazılaçaq Cəvahir Daşa
 
İzmirin Dağlarında Oturdum Qaldım
Şəhid Olanları Dəftərə Yazdım
Yetim Yavruları(bala) Köksümə Basdım
Qədər Belə imiş Ey Qəribə Ana
Qanım Feda Olsun Gözəl Vətənə
 
Yaşa Mustafa Kamal Paşa Yaşa
Adın Yazılaçaq Cəvahir Daşa ...
 
Milli Mücadiləyə dəstək olmaq üçün canı giymətinə vuruşan Karakol Cəmiyyətindən Yenibahçeli Şükrüyə, Hamza Qrubundan Kapitan Seyfettinə, Mim Mim Qrubundan Topqapılı Mehmet Cambaza salam olsun. İmalat-ı Harbiyedən Eyüp Beyə, Berzenci Qrubundan Ahmet Berzenciyə, Ferhat Qrubundan Mustafa İzzetə salam olsun. Kuvacı qəhrəmanlar; Yahya Kaptana, Ali Çetinkayaya, Şahin Beyə, Sütçü İmama və Ahmet Hulusi Beyə salam olsun. Qadınlarımız Ayşe Çavuşa, Halime Çavuşa, əsgər Saimeyə, Melek Xanıma, Tayyar Rahimeyə, Kara Fatmaya və Gördesli Makbuleyə min salam olsun. Daha öncə Çanaqqala da, Conkbayırın da, Kemalyerində və daha sonra Adana da, Maraş da, Sakarya da, Urfa da, Afyon da, Antep də ve İzmirin dağlarında Mustafa Kamallara salam olsun, salam olsun, salam olsun..
 
Tuna ÖztürkTuna Öztürk द्वारा मंगल, 06/06/2017 - 15:11 को जमा किया गया
कमेन्ट