J-Hope - Blue Side (Outro)

कोरियाई

Blue Side (Outro)

내 파란 꿈속에
널 담을래
아니라고 해도
내 눈 속에
 
내 파란 꿈속에
널 안을래
안 된다고 해도
내 품속에
 
Blue Side
Back to Blue Side
Blue Side
Back to Blue Side
Blue Side
Back to Blue Side
Blue Side
Back to Blue Side
 
Kim Dodo द्वारा गुरु, 01/03/2018 - 15:56 को जमा किया गया
धन्यवाद!8 बार धन्यवाद मिला

 

कमेन्ट