Knutna Nävar - Röda Fanor

Advertisements
स्वीडिश
A A

Röda Fanor

[Spoken]
Arbetarklassens Röda Banér som här i Sverige under årtionden
dragits i smutsen av reformister och revisionister har åter rests
av den revolutionära rörelsen under ledning av KFML(r).
Den Röda Fanan, symbolen för Kommunismen, symbolen för
Arbetarklassens befrielse från utsugning och förtryck.
Vår Fana, den Röda måste hållas högst av allt, den kommer
att bli synlig igen och igen tills dess allt är förändrat genom det
som nu är på frammarch.
Vår Fana som är det farligaste som finns för alla utsugare och
förtryckare, den obönhörligaste. Men för oss arbetare den enda.
Därför skall ni åter få se den, ständigt på nytt, gärna eller ogärna
efter er ställning i denna strid som inte kommer att sluta annat än
med den FULLSTÄNDIGA Segern för de undertryckta i alla länder.
För de undertryckta i alla länder.
 
[Verse]
Framåt Kamrater!
Till Uppror manar vår Röda Fana!
Vår Röda Fana!
Framåt Kamrater!
Till Uppror manar vår Röda Fana som Seger ger!
 
[Refrain]
Röda Fanan ska mot Seger gå!
Röda Fanan den ska Seger nå!
Röda Fanan ska mot Seger gå!
För arbetets Seger går vi nu Framåt!
 
[Verse]
För alla utsugnas stora skara
skall Röda Fanan signalen vara.
O, Proletärer stå upp och Kämpa!
Vår Röda Fana ska Seger ge!
 
[Refrain]
Röda Fanan ska mot Seger gå!
Röda Fanan den ska Seger nå!
Röda Fanan ska mot Seger gå!
För arbetets Seger går vi nu Framåt!
 
[Verse]
Inga gränser och nationer skall oss splittra mer,
nej på Klasskampens grund skall vi oss ena.
O, Proletärer i alla land förena er!
Vår Röda Fana ska Seger ge!
 
[Refrain]
Röda Fanan ska mot Seger gå!
Röda Fanan den ska Seger nå!
Röda Fanan ska mot Seger gå!
För arbetets Seger går vi nu Framåt!
 
[Verse]
Vi alla gått i strid för morgondagen,
för kapitalet är timmen slagen.
Stället vacklar nu så kom kamrater
för Socialismen ska vi röja med!
 
[Refrain]
Röda Fanan ska mot Seger gå!
Röda Fanan den ska Seger nå!
Röda Fanan ska mot Seger gå!
För arbetets Seger går vi nu Framåt!
 
धन्यवाद!
Sante_CaserioSante_Caserio द्वारा मंगल, 14/02/2017 - 10:54 को जमा किया गया

 

Advertisements
Video
Knutna Nävar: टॉप 3
कमेन्ट