Advertisements

kung gusto, maraming paraan, kung ayaw, maraming dahilan

hariboneagle927 द्वारा मंगल, 07/05/2013 - 13:48 को जमा किया गया

Meanings of "kung gusto, maraming ..."

अंग्रेज़ी

If people wants to accomplish or get something, they will do all means to make it possible. If people wants to avoid a certain obligation they will make all kinds of excuses.

Explained by hariboneagle927hariboneagle927 on मंगल, 07/05/2013 - 13:48
Explained by hariboneagle927hariboneagle927
फिलिपिनो/तागालोग

Gagawin ng tao ang lahat upang makamit ang kanilang nais at iiwasan ng tao na gawin o harapin ang isang responsibilidad kung ayaw nila.

Explained by hariboneagle927hariboneagle927 on मंगल, 07/05/2013 - 13:50
Explained by hariboneagle927hariboneagle927