La Nave del Olvido (यहूदी में अनुवाद)

Advertisements
यहूदी में अनुवादयहूदी
A A

הספינת השכחה

כל מה שאני צריך זה רק עוד זמן
ואז אני אוכל לקרוא לך שלי
אהובי, הכל יהיה בסדר
אני רק רוצה לדעת אם את עוד תחכי
 
סליחה אם נראה שאני קצת מהסס
אני ממש אוהב אותך ואין שום דרך לשמור את זה בתוכי
את ההווה שלי, את הערב[ים] שלי, והעתיד שלי
 
נעשה את זה, אבל ייקח קצת עד הנדיבות שלי תשתלם
אהובי, תהיה בטוחה שאני החלטתי
מבטיח שתהיה לך הכל ולא מחר
 
אהובי, תהיה סבלנית
תגידי שעוד שתחכי
עד שזרועותי יחזיקו אותך כל הזמן
עד שפתי יעשו חיוך מהלב העצוב שלך
עד שאהבה זו תהיה שלנו לחלוק
 
כל מה שאני צריך זה רק עוד זמן
ואז אני אוכל לקרוא לך שלי
אהובי, הכל יהיה בסדר
אני רק רוצה לדעת אם את עוד תחכי
 
קשה מאוד לדעת שיש מישהו תפצץי בו
ואת לא רוצה להיות זו שתעשה את כל הסבל
בגלל [ה]שנים וכל המתנות וכל הזיכרונות
 
ככל מה שאני צריך זה רק עוד זמן
ואז אני אוכל לקרוא לך שלי
אהובי, הכל יהיה בסדר
אני רק רוצה לדעת אם את עוד תחכי
 
חכי רגע רק רגע
על-מנת לקחת איתך את האושר שלי
אהובי, הכל יהיה בסדר
אני רק רוצה לדעת אם את עוד תחכי
 
עוד חכי
עוד חכי
...עוד חכי
 
Crandiberry78Crandiberry78 द्वारा शुक्र, 07/06/2019 - 19:47 को जमा किया गया
आख़िरी बार बुध, 19/06/2019 - 21:07 को Crandiberry78Crandiberry78 द्वारा संपादित
अंग्रेज़ीअंग्रेज़ी

La Nave del Olvido

"La Nave del Olvido" के अन्य अनुवाद
यहूदी Crandiberry78
Andy Russell: टॉप 3
Idioms from "La Nave del Olvido"
कमेन्ट