Aromanian

Idioms in
Idiomभाषासमतुल्यस्पष्टीकरण
Abrir los oídosAromanian-
amor a primera vistaAromanian10
borrar de la memoriaAromanian-
Boulu s-leagã di coarni shi omlu di limbãAromanian-
Cengiz imren vur beniAromanian-
Cu zboari pãntica nu s-umpliAromanian-
Cuál es el trucoAromanian-
Aromanian, अंग्रेज़ी #1, #2, अरबी #1, #2, सर्बियाई
El tiempo es oroAromanian27
Estar a tres metros sobre el cieloAromanian45
Guardar las distanciasAromanian-
In one ear and out the other.Aromanian14
Inatea-lu urgheashti omluAromanian-
Llevar a casarAromanian-
Mas o menosAromanian48
Aromanian, अंग्रेज़ी #1, #2, ग्रीक, फ्रेंच #1, #2, रूसी, स्पैनिश
meterse donde no te llamanAromanian1
Nu ari ma greau lãngoari ca urfanjaAromanian-
sãndza apã nu s-featsiAromanian30
Tinjia la muljiari – mushuteatsa atsea ma mariAromanian-
Veara tutã tu cãntari, sh iarna tutã tu uhtariAromanian-
Vulpea cu ciciolu adarã torlu sh-cu coada-lu ashteardziAromanian-
Vulpea tsi doarmi nu mãcã gãljinjiAromanian-
Zborlu aushescu - manachiru di gushiAromanian-