לך ותגיד לה (Lech Vetagid La) (लिप्यंतरण)

Advertisements
लिप्यंतरण
A A

Lech vetagid la

Kar otah eleicha, zrok la milah
Tagid la shehi kesem, hi nasichah
Lech al zeh, bekalut hi mitrageshet
Hi mechaka mimchah lemachmaah
 
Al tachshov laatzor
Tzrom tzrom veod haiom
Lech vetagid la
 
Ani rotzeh otach, iafah sheli
Ani ohev otach
Rak al tagidi lo lo lo lo
Hi lo tagid lechah lo
Hi lo tagid lechah
 
Titkarev eleia, zman ledibur
Ten la lechavin sheiesh po chibur
Hi tagid "Oh my god"
Hi mitrageshet
Kamocha hi rotzah rak ahavah
 
Lech al zeh, ad hasof
Tzrom tzrom veod haiom
Lech vetagid la
 
Ani rotzeh otach, iafah sheli
Ani ohev otach
Rak al tagidi lo lo lo lo
Hi lo tagid lechah lo
Hi lo tagid lechah
Ani rotzah otcha, iafeh sheli
Ani ohevet otcha
Rak al tagid li, lo, lo, lo, lo
Rak al tagid li lo
Rak al tagid li lo
 
algebraalgebra द्वारा सोम, 17/06/2013 - 00:08 को जमा किया गया

לך ותגיד לה (Lech Vetagid La)

"לך ותגיד לה (Lech ..." के अन्य अनुवाद
लिप्यंतरण algebra
कमेन्ट