Loca (यहूदी में अनुवाद)

Advertisements
यहूदी में अनुवाद

משוגעת

 אל תהיי טיפשה
משוגעת
 
מה את שותה ?
לרקוד או למות
 
הוא בשבילי
ובשבילך זה אבוד
אפילו שיש לך הכול
ולי אין כסף
 
הוא בשבילי
ובשבילך זה אבוד
אפילו שיש לך הכול
ולי אין כסף
 
היא נהפכת לאשה הפראית
כשאני נמצאת היא הופכת לחתול שרוצה חום ממך
היא לוחשת לך באוזן כדי להדליק אותך
היא מתה להשיג אותך, ואתה הורג אותי
 
אני משחקת אותה שסבבה כמו יונה בפינה
בזמן שהיא עוברת עם ב.מ.וו לידי
אני לא הולכת מכאן, אני יודע שזה בגללי
ואיש לא יכול להזיז אותי ממך
 
אני משוגעת שמתעסקים
עם הנמר שלי
משוגעת משוגעת
 
אני משוגעת שמתעסקים
עם הנמר שלי
משוגעת משוגעת
אני משוגעת שמתעסקים
עם הנמר שלי
משוגעת משוגעת
אני משוגעת שמתעסקים
עם הנמר שלי
משוגעת משוגעת
 
הוא בשבילי
ובשבילך זה אבוד
אפילו שיש לך הכול
ולי אין כסף
 
הוא בשבילי
ובשבילך זה אבוד
אפילו שיש לך הכול
ולי אין כסף
 
 
בזמן שהיא תשמח אותך עם כל הגחמות שלך
אני אקח אותך לנמל כדי לטייל קצת.
הם אומרים לי שהחברה שלך הולכת עם רובה.
כי היא ראתה אותי רוקדת ממבו איתך?
 
היא לא מרשה לך
 
אני לא מאשימה את עצמי שאני מתאהבת בך
בעוד הוא קונה לך פרחים, אני קונה דירה
 
אני משוגע עם הנמר שלי
כשאני מסדרת , משפרת ומסתכלת, זה מה שכולם אומרים
 
אני משוגעת שמתעסקים
עם הנמר שלי
משוגעת משוגעת
 
אני משוגעת שמתעסקים
עם הנמר שלי
משוגעת משוגעת
 
אני משוגעת שמתעסקים
עם הנמר שלי
משוגעת משוגעת
 
אני משוגעת שמתעסקים
עם הנמר שלי
משוגעת משוגעת
 
אלוהים אדירים
 
זה דביק
אל תתנהגי בגסות
מה את שותה?
 
הוא בשבילי
ובשבילך זה אבוד
אפילו שיש לך הכול
ולי אין כסף
 
אני משוגעת שמתעסקים
עם הנמר שלי
משוגעת משוגעת
 
אני משוגעת שמתעסקים
עם הנמר שלי
משוגעת משוגעת
 
אני משוגעת שמתעסקים
עם הנמר שלי
משוגעת משוגעת
 
אני משוגעת שמתעסקים
עם הנמר שלי
משוגעת משוגעת
 
Yosi द्वारा मंगल, 12/09/2017 - 13:27 को जमा किया गया
स्पैनिश

Loca

कमेन्ट