Love is in the Air (फिलिपिनो/तागालोग में अनुवाद)

अंग्रेज़ी

Love is in the Air

We two look up to the stars
And also think the same
Love is ruling with no doubt
No doubt its in the air
 
Love, Love is in the air
You and I just know it
Love, Love is in the air
No doubt it is true
 
But...this is currently just a dream
Cause we are far away from each other
And I yearn every night and day for you
Cause you are my only girlfriend my only star
on the world
 
Love, Love is in the air
You and I just know it
Love, Love is in the air
No doubt it is true
 
Love, Love is in the air
You and I just know it
Love, Love is in the air
No doubt it is true
 
But I know soon
we see each other
I just know it we soon
see each other again
And I also know that you know it too
 
AchampnatorAchampnator द्वारा रवि, 14/10/2018 - 22:02 को जमा किया गया
फिलिपिनो/तागालोग में अनुवादफिलिपिनो/तागालोग
Align paragraphs
A A

Pag-ibig Ay Nasa Paligid

Tayong dalawa'y nakatingala sa mga tala
At saka magkatulad ng iniisip
Pag-ibig ay naghahari, walang duda
Walang dudang sa hangi'y umiihip
 
Pag-ibig, pag-ibig ay nasa paligid
Ikaw at ako, alam natin ito
Pag-ibig, pag-ibig ay nasa paligid
Walang dudang ito'y totoo
 
Ngunit... panaginip lamang ito
Dahil sa isa't isa ay magkalayo
At bawat araw at gabi'y nananabik sa 'yo
Dahil ikaw lang ang kasintahan at bituin ko
sa mundo
 
Pag-ibig, pag-ibig ay nasa paligid
Ikaw at ako, alam natin ito
Pag-ibig, pag-ibig ay nasa paligid
Walang dudang ito'y totoo
 
Pag-ibig, pag-ibig ay nasa paligid
Ikaw at ako, alam natin ito
Pag-ibig, pag-ibig ay nasa paligid
Walang dudang ito'y totoo
 
Ngunit alam kong malapit na
na tayo'y magkikita
Alam ko lang na malapit na
muli tayong magkikita
At alam ko ring alam mo rin ito
 
I made all of my translations, unless stated otherwise.
If you do want to copy them, please give credit. Thank you.
CaizerCaizer द्वारा बुध, 17/07/2019 - 03:51 को जमा किया गया
AchampnatorAchampnator के अनुरोध के जवाब में जोड़ा गया
कमेन्ट